Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

intro-section-back-1.jpg
intro-section-front-1-fi.png

Sponda luo edellytykset asiakkaidensa menestykselle tarjoamalla yksilöllisiä ja viihtyisiä toimintaympäristöjä. Toteuttaakseen toiveita yhä paremmin Sponda kysyi asiakkaidensa näkemyksiä työelämän tulevaisuudesta. Miten ja missä teemme työtä vuonna 2030?

intro-section-back-2.jpg
intro-section-front-2-fi.png

Tulevaisuudessa työelämä on entistä monimuotoisempaa. Toimiva työympäristö tarjoaa tiloja niin yhdessä ideointiin kuin rauhalliseen pohdiskeluun. Vietetäänkö työpaikoilla myös vapaa-aikaa vuonna 2030? Tai kulkeeko toimisto mukanamme mihin vain?

Miten tulevaisuuden toimitilat eroavat nykyisistä?

chart-pie-p42-fi.png

vastaajista uskoo, että avotoimistojen määrä ja avoimuus lisääntyvät

chart-pie-p40-fi.png

vastaajista uskoo, että liikkuvuus lisääntyy ja toimistosta tulee tukikohta

chart-pie-p36-fi.png

vastaajista uskoo, että erilaisten tilavaihtoehtojen määrä toimistoissa kasvaa

chart-pie-p32-fi.png

vastaajista uskoo, että mobiilit työpisteet yleistyvät

chart-users-p90-fi.png

vastaajista uskoo, että yrityksen tiloissa työskentelee nykyistä enemmän myös muita kuin yrityksen omaa henkilöstöä

chart-users-p78-fi.png

pitää todennäköisenä, että työtä tehdään nykyistä enemmän verkostoissa, joiden jäsenet tulevat eri yrityksistä ja eri toimialoilta.

Mielestäni tulevaisuuden toimistot ovat avoimia, värikkäitä ja ympäristö kaikkiaan on mukava. Myös silmä lepää eli design on kokonaisuutena merkittävässä roolissa.

Toimistotila voisi olla täysin avoin halli, jossa on paljon liikuteltavia soluja.

Visioni on sellainen, että toimisto lähentelee toimistohotelli-tyyppistä ratkaisua. Siellä on pisteitä, joissa voi pysähtyä tekemään koneella töitä.

case-1.png

Miten muutostrendit vaikuttavat tulevaisuuden työympäristöihin?

Lue lisää
intro-section-back-3.jpg
intro-section-front-3-fi.png

Töitä tehdään yhä enemmän muualla kuin toimistolla, joten työpaikan
merkitys sosiaalisena ja viihtyisänä kohtaamispaikkana kasvaa.
Muuttuvatko toimistot elämyksellisiksi viihdekeskuksiksi?

Toimistoista suunnitellaan viihtyisiä ja elämyksellisiä paikkoja, joihin ihmiset haluavat tulla:

chart-users-p90-fi.png

pitää todennäköisenä, että suunnittelussa kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota tilojen elämyksellisyyteen

chart-users-p88-fi.png

pitää todennäköisenä, että toimitilapäätöksissä korostetaan vahvemmin työtilojen viihtyisyyttä

chart-users-p88-fi.png

pitää todennäköisenä, että tulevaisuuden toimistossa tarvitaan enemmän tiloja yhteistyölle

Mielikuva voisi olla sellainen, että koti ja toimisto tietyllä tapaa yhdistyvät. Välillä voisi nukkua tai viettää aikaa ystävien kanssa.

Ihmiset istuvat ergonomisesti hyvin suunnitelluissa tuoleissaan. Ympäristö on viihtyisä, valaistus hyvä, musiikki peittää hälyäänet.

Työpaikka on jatkossa vain kohtaamispaikka, jossa käydään tapaamassa työtovereita ja hoitamassa neuvotteluja.

case-2.png

Uusia näkökulmia ja villejä ideoita Aalto-yliopiston tilasuunnittelijoilta

Lue lisää

Mitä mieltä sinä olet?

Työntekijät pääsevät vaikuttamaan nykyistä enemmän työtilojen suunnitteluun

> Kanssasi samaa mieltä oli
Spondan kyselyyn vastanneista.

Toimitiloilla tuetaan voimakkaammin työnteon tehokkuutta

> Kanssasi samaa mieltä oli
Spondan kyselyyn vastanneista.

Työnantajat painottavat tulevaisuudessa enemmän toimitilojen lisäarvoa liiketoiminnalle kuin vuokrahintaa per neliömetri

> Kanssasi samaa mieltä oli
Spondan kyselyyn vastanneista.
intro-section-back-4.jpg
intro-section-front-4-fi.png

Toimitilojen energiatehokkuus nousee entistäkin tärkeämpään rooliin. Seurataanko tulevaisuudessa jokaisen henkilökohtaista energiankulutusta? Entä miten teknologian kehitys vaikuttaa työntekoon?

Muutokset energia- ja ekotehokkuudessa vuoteen 2030 mennessä

Kuinka todennäköisenä pidät seuraavia muutoksia toimistotiloissa vuoteen 2030 mennessä? (n=50, %)

  • Hyvin todennäköistä
  • Melko todennäköistä
  • Melko epätodennäköistä
  • Hyvin epätodennäköistä
chart-bar-1.png

Toimitilojen ekotehokkuuden merkitys rekrytointivalttina kasvaa

chart-bar-2.png

Rakennuksen energiatehokkuus on ratkaiseva tekijä toimistotilan
valinnassa

chart-bar-3.png

Toimistoista tulee omavaraisia, esim. energiantuotannossa

chart-bar-4.png

Työntekijöiden henkilökohtaista energiankulutusta seurataan ja vähäisestä energiankulutuksesta palkitaan

Energiatehokkuus ja kustannustehokkuus ovat tärkeät huomioitavat seikat tilojen valinnassa.

Teknologian kehitys helpottaa etätyötä. Tulevaisuudessa todennäköisesti tulee yksi ainoa laite, jolla voi käyttää kaikkia työskentelyssä tarvittavia laitteita.

Langattomuus tulee arkipäiväksi teknologian kehityksen myötä, ja 3D-tulostuksestakin varmasti tulee totta.

case-3.png

Viherseiniä ja aurinkopaneeleja – Tulevaisuuden ekologiset toimistot

Lue lisää

Lue lisää tutkimuksesta

Sivun alkuun