Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Hallituksen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet                     

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 18.3.2013 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin seuraavat:                       

Puheenjohtaja 60 000 euroa
Varapuheenjohtaja 36 000 euroa
Jäsen 31 200 euroa

Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkistamisesta.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta. Hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksesta.

Hallituksella ei ole muita palkkiojärjestelmiä. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- eivätkä toimisuhteessa yhtiöön.

 

Vuonna 2013 Spondan hallituksen jäsenille on maksettu palkkioita yhteensä 327 400 euroa (sisältäen vuosipalkkion ja kokouspalkkiot) seuraavasti:

Nimi

Vuosipalkkio, €

 Kokouspalkkiot, €

Vuosipalkkioon sisältyvät osakkeet (kpl)

Palkkiot yhteensä (sis. vuosi- ja kokouspalkkiot), €

Kaj-Gustaf Bergh (pj 18.3.2013 alkaen)

60 000

10 600

6 194

70 600

Lauri Ratia (pj 18.3.2013 saakka)

-

4 800

-

4 800

Klaus Cawén (varapj)

36 000

10 200

3 716

46 200

Christian Elfving (18.3.2013 alkaen)

31 200

7 200

3 221

38 400

Tuula Entelä

31 200

11 400

3 221

42 600

Juha Laaksonen (18.3.2013 alkaen)

31 200

7 200

3 221

38 400

Arja Talma

31 200

10 800

3 221

42 000

Raimo Valo

31 200

10 200

3 221

41 400

Erkki Virtanen (18.3.2013 saakka)

-

3 000

-

3 000

Yhteensä

252 000

75 400

26 015

327 400