Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa: KHT-yhteisö sekä Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajien tehtävänä on tilintarkastuslain mukaisesti tarkastaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto sekä antaa suoritetusta tarkastuksesta kertomus yhtiökokoukselle.

Yhtiön tilintarkastajina toimivat ajalla 1.1.-18.3.2013 KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli ja varatilintarkastajana KHT Ari Eskelinen. Varsinainen yhtiökokous 18.3.2013 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajaan KHT Kai Salli sekä varatilintarkastajaksi KHT Lasse Holopaisen. Esa Kailiala on toiminut Sponda Oyj:n tilintarkastajana vuodesta 2013 alkaen, Kai Salli vuodesta 2008 alkaen ja Lasse Holopainen vuosina 2003-2004 ja vuodesta 2013 alkaen.

Tilikaudella 2013 tilintarkastusyhteisön tilintarkastuspalkkiot olivat 176 008,67 euroa ja lisäksi muita asiantuntijapalveluita on ostettu tilintarkastusyhteisöltä 12 151,37 eurolla. Edellä mainitut palkkiot, yhteensä 188 160,04 euroa, sisältävät konserniin kuuluvien yhtiöiden maksamat palkkiot.

Sisäinen tarkastus

Spondan toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja riskien hallinnan järjestämistä tarkastetaan sisäisesti. Sisäistä tarkastusta suorittaa toimeksiannosta ulkopuolinen asiantuntija. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle.