Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Spondan osake ja osakkeenomistajat

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi vuonna 2013 oli 3,75 euroa.Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsingissä oli 4,42 euroa ja alin 3,32 euroa.Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 96,8 milj. kappaletta 367,0 milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2013 oli 3,42 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 968,1 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 18.3.2013 hallituksen omien osakkeiden hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.

Yhtiöllä oli 31.12.2013 yhteensä 9 373 osakkeenomistajaa, joiden omistus jakautui sektoreittain seuraavasti:

 

Osakkeiden määrä,

kpl

Osuus osakkeista,

%

Julkisyhteisöt

34 591 230

12,2

Hallintarekisteröidyt

138 404 573

48,9

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä

32 225 771

11,4

Kotitaloudet

23 050 484

8,1

Yritykset yhteensä

47 338 020

16,7

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt yhteensä

3 819 182

1,3

Ulkomaat yhteensä

3 646 202

1,3

Osakkeita yhteensä

283 075 462

100,0

 

Liputusilmoituksia tehtiin seuraavasti:

  • 15.4.2013: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 0,0 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
  • 15.4.2013: HC LPN Holding Oy Ab (Hartwall Capital Oy Ab) ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 9,56 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
  • 27.9.2013: HC LPN Holding Oy Ab (Hartwall Capital Oy Ab) ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 10,06 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.