Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Strategia

Spondan hallitus vahvisti 3.9.2013 yhtiön uuden strategian. Strategian päätavoitteina ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen, aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen sekä kannattava kasvu.

Kasvun painopisteet tulevat olemaan toimistokiinteistöissä, kauppakeskuksissa ja niitä palvelevassa kiinteistökehitystoiminnassa. Alueellisesti Sponda keskittyy prime-alueille pääkaupunkiseudulla, erityisesti ydinkeskustaan ja Ruoholahteen, sekä Tampereelle.

Suurimmat muutokset Spondan nykyiseen strategiaan ovat, että Sponda suunnittelee sekä Venäjä- että Kiinteistörahastot -liiketoiminnoista luopumista seuraavan 3-5 vuoden aikana. Lisäksi yhtiö suunnittelee koko logistiikkakiinteistöportfolion sekä Turun kiinteistöomistuksen myyntiä.

Toiminnan selkeyttämiseksi Toimisto- ja liiketilat -segmentin nimi muutettiin Toimistokiinteistöt-segmentiksi.

Sponda suunnittelee, että Venäjän liiketoiminnasta luovutaan 3-5 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia sijoituksia alueelle ei tehdä, ja nykyisistä kiinteistöistä, joista suurin osa sijaitsee Moskovassa, luovuttaisiin markkinatilanteen niin salliessa.

Kiinteistörahastot-yksikössä uusia kiinteistörahastoja ei perusteta. Olemassa olevat rahastot, joissa Sponda on vähemmistöosakkaana, manageerataan normaalisti kunkin toimikauden loppuun. Toimikaudet päättyvät vuosina 2014-2019 rahastosta riippuen.

Vapautuva pääoma sijoitetaan Spondan päämarkkinoille Helsinkiin ja Tampereelle. Sijoituskohteet ovat sekä kiinteistökehityshankkeita että toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöjä.

  • Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet omavaraisuusasteelle ja osingonmaksulle pidettiin ennallaan:Konsernin omavaraisuustavoite on 40 prosenttia.
  • Yhtiön tavoitteena on tasainen osingonmaksu. Osingon määrä on noin 50 % tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta, kuitenkin ottaen huomioon taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet.