Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Toimintaympäristöt

Toimintaympäristö – Suomi

Valtiovarainministeriön joulukuun arvion mukaan Suomen bruttokansantuote laski 1,2 % vuonna 2013. Talouden uskotaan kääntyvän hitaaseen kasvuun vuoden 2014 aikana. Vuodelle 2014 ennustettu 0,8 % kasvu perustuu ulkomaankaupan piristymiseen. Vuoden 2015 kasvuksi ennustetaan 1,8 %.Alkavaa kasvua tukee euroalueen elpyminen, Suomen tärkeimpien vientimaiden talouskasvun vahvistuminen ja palveluiden sekä teollisuustuotannon kääntyminen nousuun.

KTI:n mukaan vuoden 2013 viimeinen neljännes oli erittäin vilkas, ja transaktiovolyymi nousi 1,13 mrd euroon. Edellisen kerran kvartaalin transaktiovolyymi oli yli miljardin euron Q1/2008. Vuoden 2013 transaktiovolyymi oli n. 2,38 mrd euroa, joka on n. 11 % enemmän kuin vuonna 2012.

Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttöaste jatkoi nousuaan myös loppuvuonna. Catellan mukaan toimistojen vajaakäyttöaste oli vuoden 2013 lopussa 12,4 %, mikä on 0,9 %-yksikköä enemmän kuin vuoden puolivälissä.

Viime vuosien vilkas uudistuotanto pääkaupunkiseudulla hidastuu. Vuoden 2013 syyskuun lopussa uusia toimistohankkeita oli KTI:n mukaan aloitettu vain noin 32 500 kem² verran.

Toimintaympäristö – Venäjä

Venäjän bruttokansantuotteen kasvu hidastui vuonna 2013. Venäjän talousministeriön arvion mukaan BKT kasvoi vuonna 2013 vain noin 1,4 %. Kuluvat vuoden kasvuennuste on 2,5 %. Lähivuosien talouskasvu perustuu viennin kasvulle, ostovoiman parantumiseen ja investointien kasvulle.

Kiinteistöjen transaktiomarkkina jatkui vilkkaana. CB Richard Ellisin mukaan vuoden 2013 viimeisen neljänneksen volyymi oli noin 2,2 mrd dollaria ja koko vuoden transaktiovolyymiksi muodostui noin 7 mrd dollaria.

Toimisto- ja liiketilakohteet olivat edelleen selvästi suosituimmat sijoituskohteet. Syyskuun 2013 lopussa toimisto- ja liiketilakohteet kattoivat 85 % volyymistä.

CB Richard Ellisin mukaan Moskovan toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste oli noin 11 % syyskuussa 2013. Kolmannen neljänneksen aikana A-luokan tilojen vajaakäyttöaste nousi ja B-luokan tilojen vajaakäyttö laski. Vuokratasoissa ei ole tapahtunut muutoksia kahteen vuoteen. Uutta toimistotilaa oli syyskuun lopussa valmistunut noin 586 000 m². Koko vuoden 2013 arvio on noin 860 000 m².