Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
19. Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € (EPS) 0,34 0,37 2) 0,39 0,40 -0,40
20. Osakekohtainen oma pääoma, € 4,64 4,45 2) 4,06 3,86 3,54
21. Osakekohtainen osinko, € 0,18 1) 0,17 0,16 0,15 0,12
22. Osinko tuloksesta, % 53,49 1) 45,86 2) 41,15 37,12 -29,83
23. Efektiivinen osinkotuotto, % 5,26 1) 4,72 5,13 3,87 4,40
24. P/E luku (hinta/voittosuhde) 10,16 9,71 2) 8,02 9,60 -6,79
25. Osakkeen alin ja ylin kurssi, € 3,32/4,42 2,72/3,75 2,64/4,17 2,42/3,88 1,87/3,93
26. Osakkeen keskikurssi, € 3,75 3,17 3,39 3,07 2,57
27. Osakkeen päätöskurssi, € 3,42 3,60 3,12 3,88 2,73
28. Osakekannan markkina-arvo, M€ 968,1 1 019,1 883,2 1 077,0 757,8
29. Osakkeiden vaihto, milj.kpl 96,8 115,2 141,9 136,8 233,1
30. Osakkeiden vaihto (%) 34,2 40,7 50,4 49,3 119,0
31. Osakkeiden laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo, milj.kpl 283,1 283,1 281,3 277,6 230,6
32. Osakkeiden laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä vuoden lopussa, milj.kpl 283,1 283,1 283,1 277,6 277,6
33. Osakekohtainen operatiivinen tulos, € 0,39 0,40 0,27 0,27 0,29
34. Operatiivinen kassavirta/osake, € 0,40 0,40 0,37 0,37 0,45
¹) Hallituksen esitys
²) Vuoden 2012 luku oikaistu IAS 12 vapaaehtoisen laadintaperiaatteen muutoksen ja IAS 19 standardin muutoksen johdosta