Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
Tuloslaskelman tunnusluvut
1. Liikevaihto, M€ 264,3 264,6 248,2 232,1 237,2
2. Liikevoitto, M€ 153,0 210,5 1) 209,6 216,2 -13,3
3. osuus liikevaihdosta, % 57,9 79,6 1) 84,5 93,2 -5,5
4. Rahoituskulut, M€ -83,1 -94,6 -89,6 -60,3 -67,2
5. Tilikauden voitto/tappio, M€ 103,1 114,3 1) 117,8 120,4 -81,6
6. osuus liikevaihdosta, % 39,0 43,2 1) 47,5 51,9 -34,4
7. Operatiivinen tulos, M€ 111,5 2) 111,9 1) 2) 75,4 74,0 67,4
Taseen tunnusluvut
8. Oma pääoma, M€ 1 409,3 1 447,7 1) 1 281,1 1 200,8 1 113,6
9. Velat, M€ 2 062,5 2 074,1 1) 2 106,2 1 885,7 1 876,6
10. Korolliset rahoitusvelat, M€ 1 788,8 1 736,2 1 754,8 1 572,6 1 597,8
11. Korolliset nettorahoitusvelat, M€ 1 770,0 1 706,1 1 728,4 1 545,6 1 568,7
Kannattavuuden ja rahoituksen tunnusluvut
12. Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,5 7,9 1) 7,7 7,9 -0,4
13. Oman pääoman tuotto, % 7,2 8,2 1) 9,5 10,4 -7,7
14. Omavaraisuusaste, % 40,7 41,2 1) 37,9 39,0 37,3
15. Velkaantumisaste, % 126,9 119,9 1) 137,0 131,0 143,5
16. Nettovelkaantumisaste, % 125,6 117,9 1) 134,9 128,7 140,9
Muut tunnusluvut
17. Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, M€ 54,8 147,8 269,9 83,1 61,3
18. osuus liikevaihdosta, % 20,7 55,9 108,7 35,8 25,2
¹) Vuoden 2012 luku oikaistu IAS 12 vapaaehtoisen laadintaperiaatteen muutoksen ja IAS 19 standardin muutoksen johdosta
2) Vuonna 2013 Sponda on muuttanut EPRA-tunnuslukujen laskenta- ja esittämistapaa vastaamaan paremmin EPRA:n suositusta. Vuoden 2012 tunnuslukuja on oikaistu muutoksen johdosta. Suurin muutos aiheutui sijoituskiinteistöihin liittyvistä laskennallisista veroista.