Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

EPRA BPR lisätietoja

31.12.2013 PÄÄTTYVÄ TILIKAUSI, M€ 31.12.2012 PÄÄTTYVÄ TILIKAUSI, M€
EPRA vertailukelpoinen vuokratuottojen kehitys (like-for-like net rental growth) 2 v
omis-
tetut
Ostot Myynnit Kehitys
ja
muut
Valuutta-kurssin vaikutus ¹) Yhteensä 2 v
omis-
tetut
Ostot Myynnit Kehitys
ja
muut
Valuutta-kurssin vaikutus ¹) Yhteensä
Toimistokiinteistöt 92,5 4,8 0,7 7,6 0,0 105,6 92,0 3,7 2,1 6,9 0,0 104,8
Kauppakeskukset 23,5 0,0 0,0 9,7 0,0 33,2 23,7 0,0 0,0 8,6 0,0 32,3
Logistiikka 24,0 0,0 1,2 0,7 0,0 25,9 25,6 -0,1 2,7 0,6 0,0 28,9
Venäjä 19,2 3,3 0,6 -0,2 -1,1 21,8 18,9 1,9 1,1 -0,2 0,5 22,2
TÄSMÄYTYS 0,0 0,0
Yhteensä yllä 186,5 188,1
Segmentti Kiinteistökehitys -0,9 -1,1
Segmentti Kiinteistörahastot 5,4 5,2
Muu ero -0,2 0,0
Sponda Konserni tuloslaskelmassa 190,8 192,2
¹) Kiinteällä kurssilla, vertailukauden päätöskurssi
Laskenta tehty kiinteistötasolla
Ostot Kiinteistöt, jonka osakkeita tai osuuksia ostettu raportointi- tai vertailukauden aikana
Myynnit Kiinteistöt, jonka osakkeita tai osuuksia myyty raportointi- tai vertailukauden aikana
Kehitys ja muut Kiinteistöt, joissa tehty kehitys- tai ajanmukaistamisinvestointeja siinä laajudessa, että vertailukelpoisuus edellisen vuoden nettotuottoihin kärsii
Sisältää myös segmenttien väliset siirrot ja muut mahdolliset vertailua haittaavat tapahtumat
Valuuttakurssien muutos Laskettu ruplat euroiksi vertailukauden päättymispäivän kurssia hyväksikäyttäen.
EPRA BPR LIKE-FOR-LIKE
31.12.2013 PÄÄTTYVÄ TILIKAUSI, M€
LIKE FOR LIKE nettotuoton kasvu ja vastaava sijoitusomaisuus M€ % Vertailu-
kelpoiset sijoitus-
kiintestöt, M€
Toimistokiinteistöt 0,5 0,5 % 1 442,20
Kauppakeskukset -0,1 -0,5 % 401,40
Logistiikka -1,6 -6,3 % 409,70
Venäjä 0,2 1,1 % 197,30
ARVOSTUSTIETOA Sijoitus-kiinteistöt, M€ Arvon-muutos, M€ EPRA Net Initial yield, %
Toimistokiinteistöt 1 729,4 4,2 6,24
Kauppakeskukset 741,3 1,9 4,44
Logistiikka 426,5 -7,8 5,52
Kiinteistökehitys 108,2 -1,4 N/A
Venäjä 247,8 -13,1 8,01
Yhteensä 3 253,2 -16,1 5,85
TÄSMÄYTYS
Yhteensä yllä 3 253,2
Muu ero 0,1
Konsernin sijoituskiinteistöt yhteensä 3 253,3
VUOKRAUSTIETOA Liikevaihto, M€ Nettotuotto, M€ Vuokrattava
pinta-ala, m²
Maksettava
vuokra,
M€/vuosi
Markkina-
vuokra,
M€/kk
Taloudellinen vajaa-
käyttö, %
Vuokrataso,
€m²
Toimistokiinteistöt 145,0 105,7 755 800 145,2 11,4 9,89 18,4
Kauppakeskukset 43,9 33,2 157 500 43,2 4,1 11,02 26,3
Logistiikka 38,7 25,9 477 500 36,0 3,8 24,77 9,3
Kiinteistökehitys 1,2 -0,9 28 000 0,5 N/A N/A N/A
Venäjä 28,6 21,8 44 500 26,4 2,1 4,05 50,4
Yhteensä 257,4 185,7 1 463 300 251,3 21,4 12,08 17,7
TÄSMÄYTYS
Yhteensä yllä 257,4 185,7
Kiinteistörahastot 6,8 5,2
Muu ero 0,1 0,0
Konsernin tuloslaskelma yhteensä 264,3 190,9
31.12.2012 PÄÄTTYVÄ TILIKAUSI, M€
LIKE FOR LIKE nettotuoton kasvu ja vastaava sijoitusomaisuus M€ % Vertailu-
kelpoiset sijoitus-
kiintestöt, M€
Toimistokiinteistöt 4,4 5,3 1 351,6
Kauppakeskukset -2,4 -10,2 353,3
Logistiikka -0,7 -3,3 325,2
Venäjä 0,7 3,6 211,4
ARVOSTUSTIETOA Sijoitus-kiinteistöt, M€ Arvon-muutos, M€ EPRA Net Initial yield, %
Toimistokiinteistöt 1 705,7 31,4 6,31
Kauppakeskukset 736,7 -5,3 6,15
Logistiikka 414,4 -4,9 6,64
Kiinteistökehitys 135,1 -2,6 N/A
Venäjä 269,4 6,4 9,23
Yhteensä 3 261,3 24,9 6,61
TÄSMÄYTYS
Yhteensä yllä 3 261,3
Muu ero 0,0
Konsernin sijoituskiinteistöt yhteensä 3 261,3
VUOKRAUSTIETOA Liikevaihto, M€ Nettotuotto, M€ Vuokrattava
pinta-ala, m²
Maksettava vuokra, M€/vuosi Markkina-
vuokra,
M€/kk
Taloudellinen vajaa-
käyttö, %
Vuokrataso,
€m²
Toimistokiinteistöt 143,9 104,9 763 000 144,0 11,2 10,61 18,2
Kauppakeskukset 42,0 32,3 156 500 42,0 3,5 7,04 25,3
Logistiikka 42,3 28,7 485 000 40,8 4,0 24,42 9,0
Kiinteistökehitys 1,2 -1,1 32 000 0,9 N/A N/A N/A
Venäjä 28,7 22,2 50 500 30,0 2,3 4,61 50,3
Yhteensä 258,1 187,0 1 487 000 257,7 21,0 11,90 17,4
TÄSMÄYTYS
Yhteensä yllä 258,1 187,0
Kiinteistörahastot 6,5 5,2
Muu ero 0,0 0,0
Konsernin tuloslakelma yhteensä 264,6 192,2