Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Sponda Oyj:n osakepääoma 31.12.2013 oli 111 030 185 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 283 075 462 kpl. Spondan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, missä kaupankäyntitunnus on SDAIV. Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Spondalla on ääni- ja osinko-oikeuksiltaan yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni. Yhtiön hallussa ei ollut Spondan osakkeita.

Chi-X Europe

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Spondan osakkeilla käytiin kauppaa useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla, lähinnä Chi-X Europessa, BATS:ssa ja Turquoisessa. Sponda Oyj:n osakkeen vaihto vuonna 2013 vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla oli noin 27 prosenttia kokonaisvaihdosta.

Osinkopolitiikka

Sponda Oyj jakaa osinkona noin 50 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta huomioiden kuitenkin taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet.

Osakkeenomistajat

Spondalla oli vuoden 2013 lopussa 9 373 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia oli 48,9 prosenttia osakkeista ja äänistä, sekä ulkomaalaisia ja hallintarekisteröityjä yhteensä 50,2 prosenttia osakkeista ja äänistä.

Vuonna 2013 Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti:

  • 15.4.2013: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 0,0 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
  • 15.4.2013: HC LPN Holding Oy Ab (Hartwall Capital oy Ab) ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 9,56 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
  • 27.9.2013: HC LPN Holding Oy Ab (Hartwall Capital oy Ab) ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 10,06 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakkeen vaihto ja kurssikehitys

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi vuonna 2013 oli 3,75 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 4,42 euroa ja alin 3,32 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 96,8 miljoonaa kappaletta 367,0 miljoonalla eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2013 oli 3,42 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 968,1 miljoonaa euroa.

Voimassa olevat valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 18.3.2013 hallituksen omien osakkeiden hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.

 

Rekisteröidyn osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2013

  Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista, %
Julkisyhteisöt 34 591 230 12,2
Hallintarekisteröidyt 138 404 573 48,9
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä 32 225 771 11,4
Kotitaloudet 23 050 484 8,1
Yritykset yhteensä 47 338 020 16,7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt yhteensä 3 819 182 1,3
Ulkomaat yhteensä 3 646 202 1,3
Osakkeita yhteensä 283 075 462 100,0

 

20 suurinta omistajaa 31.12.2013

    Osakkeita % osakkeista
1 Oy PALSK Ab 42 163 745 14,89
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 29 083 070 10,27
3 HC LPN Holding Oy Ab 28 484 310 10,06
4 Valtion Eläkerahasto 2 800 000 0,99
5 Folketrygdfondet 2 050 733 0,72
6 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 1 300 000 0,46
7 Yleisradion Eläkesäätiö S.r. 850 000 0,30
8 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 810 000 0,29
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 730 710 0,26
10 Erikoissijoitusrahasto Visio Allocator 699 940 0,25
11 Norvestia Oyj 652 657 0,23
12  Odin Eiendom 490 890 0,17
13  Sijoitusrahasto Tapiola Suomi 431 336 0,15
14  I.A. von Julins STB 380 000 0,13
15  Inkinen Kari 378 044 0,13
16  Paju Markku Juhani 358 467 0,13
17  ABN Amro rahastot 338 516 0,12
18  Bnp Arbitrage  330 091 0,12
19  Sijoitusrahasto Nordea Suomi Indeksirahasto 292 601 0,10
20  Siuko Taavi Paavali 270 000 0,10
       
  Yhteensä 112 895 110 39,88
  Muut 170 180 352 60,12
  Kaikki yhteensä 283 075 462 100,00
  Hallintarekisteröidyt 138 404 573 48,89
  Osakkeenomistajia yhteensä 9 373  

 

 

Osakkeiden omistusmääräjakauma 31.12.2013

  Omistajia kpl Omistajia % Arvo-osuusmäärä kpl Arvo-osuusmäärä % Äänimäärä kpl Äänimäärä %
1−100 631 6,73 37 937 0,01 37 937 0,01
101−500 2 457 26,21 774 108 0,27 774 108 0,27
501−1 000 1 797 19,17 1 401 865 0,50 1 401 865 0,50
1 001−5 000 3 445 36,75 8 274 517 2,92 8 274 517 2,92
5 001−10 000 521 5,56 3 779 609 1,34 3 779 609 1,34
10 001−50 000 406 4,33 8 263 646 2,92 8 263 646 2,92
50 001−100 000 53 0,57 3 835 684 1,36 3 835 684 1,36
100 001−500 000 48 0,51 9 401 548 3,32 9 401 548 3,32
500 001 15 0,16 247 306 548 87,36 247 306 548 87,36
Yhteensä 9 373 100,0 283 075 462 100,00 283 075 462 100,00
             
joista hallintarekisteröityjä 10   138 404 573 48,89 138 404 573 48,89
Odotusluettelolla yhteensä 0   0 0,00 0 0,00
Yhteistilillä     0 0,00 0 0,00
Erityistileillä yhteensä     0 0,00 0 0,00
Liikkeeseenlaskettu määrä     283 075 462 100,00 283 075 462 100,00