Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Liiketoimintayksiköt lyhyesti

Sponda on organisoitu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt, Kiinteistökehitys, Venäjä ja Kiinteistörahastot.

Sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöt-liiketoimintayksikkö jakautuu kolmeen segmenttiin: Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset ja Logistiikkakiinteistöt. Liiketoimintayksikkö vuokraa toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkatiloja sekä ostaa ja myy kiinteistöjä Suomessa.

Toimistokiinteistöt sijoittuvat lähinnä Helsingin ydinkeskustaan (39%), pääkaupunkiseudulle (27%) ja Tampereelle (7%). Kauppakeskukset sijaitsevat Helsingissä sekä Tampereen ja Oulun talousalueilla. Logistiikkakiinteistöt sijaitsevat pääasiassa pääkaupunkiseudulla.

Strategiamuutoksen myötä yhtiö suunnittelee luopuvansa koko logistiikkakiinteistöportfoliosta sekä Turun kiinteistöomistuksesta 3–5 vuoden aikana.

Vuoden 2013 keskeiset tunnusluvut

 

Toimisto-

kiinteistöt  

Kauppa-

keskukset

 Logistiikka-

kiinteistöt

Nettotuotot, M€ 105,7 33,2 25,9
Vuokrausaste, % 90,1 89,0 75,2
Vuokrattava pinta-ala, m² 756 000 157 500 477 500
Osuus Spondan kiinteistökannasta käyvän arvon mukaan, % 53 23 13

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys-liiketoimintayksikkö vastaa yhtiön kiinteistökehityshankkeista Suomessa. Toimitiloja kehitetään kiinteistökannan uudistuksilla tai rakennuttamalla uusia tiloja Spondan omistamille maa-alueille.

Vuoden 2013 keskeiset tunnusluvut

Investoinnit, M€ 4,7
Kiinteistökehityssalkun tasearvo, M€ 108,2
Osuus Spondan kiinteistökannasta käyvän arvon mukaan, % 3

 

Käyttämättömät maa-alueet ja potentiaaliset kiinteistökehityskohteet sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla.

Venäjä

Spondan liiketoimintayksikkö Venäjällä vuokraa, hallinnoi ja kehittää toimitiloja yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Sponda omistaa Moskovan ja Pietarin alueilla kolme toimistokiinteistöä, kaksi kauppakeskusta ja logistiikkakiinteistön, sekä kaksi maa aluetta. Strategiamuutoksien myötä Venäjä-liiketoiminnoista suunnitellaan luovuttavan tulevien 3–5 vuoden aikana.

Vuoden 2013 keskeiset tunnusluvut

Nettotuotot, M€ 21,8
Vuokrausaste, % 96,0
Vuokrattava pinta-ala, m² 44 500
Maa-alueet, ha 66
Osuus Spondan kiinteistökannasta käyvän arvon mukaan, % 8

Kiinteistörahastot

Kiinteistörahastojen kautta Sponda sijoittaa yhtiön maantieteellisen ydinalueen ulkopuolella, Suomen keskisuurissa kaupungeissa sijaitseviin toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöihin. Vuonna 2013 strategiamuutoksen myötä yhtiön painopiste muuttui, ja kiinteistörahastoista suunnitellaan luovuttavan seuraavien 3–5 vuoden kuluessa.

Vuoden 2013 keskeiset tunnusluvut

Liikevaihto, M€ 6,8
Nettotuotot, M€ 5,2
Spondan sijoitukset kiinteistörahastoihin, M€ 88,3

Kiinteistöt sijaitsevat Suomen keskisuurissa kaupungeissa, muun muassa Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Hämeenlinnassa.