Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Kiinteistökehitys

Spondan Kiinteistökehitys-liiketoimintayksikön vastuulla ovat kiinteistökehityshankkeet Suomessa. Yksikön toimintaa ohjaavat vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys sekä energiatehokkuus ja ympäristömyönteisyys.

Sponda hakee kasvua ja kannattavuutta aktiivisella kiinteistökehityksellä. Toimitiloja kehitetään kiinteistökannan uudistuksilla tai rakennuttamalla uusia tiloja Spondan omistamille maa-alueille. Kaikki kiinteistökohteet rakennetaan pitkäaikaiseen omistukseen ja vuokraukseen.

Vuonna 2013 uudiskohteiden vuokraustoiminta aktivoitui muun muassa resurssien lisäyksen ansiosta.

Merkittäviä yhteistyöhankkeita kaavoituskehittämisessä

Kiinteistökehityksen toimintaympäristö oli vuonna 2013 haasteellinen sekä Suomessa että muualla maailmassa. Tämä näkyi varovaisuutena sekä toimitilapäätöksissä että investoinneissa, ja käynnistettäväksi suunniteltuja hankkeita jouduttiin siirtämään myöhemmäksi.

Haasteista huolimatta Spondassa edistettiin useita kiinteistöjen kehitys- ja saneeraushankkeita vuonna 2013. Citycenterin kauppakeskushanke Helsingin keskustassa ja Talentumin toimistorakennushanke Ruoholahdessa valmistuivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Talentumin käyttöön rakennutetun toimistotalon suunnittelussa ja rakentamisessa korostuivat tilojen toiminnallisuuden ja tilatehokkuuden lisäksi energiatehokkuus ja ympäristöä säästävät ratkaisut, ja kiinteistölle myönnettiinkin LEED® Gold -ympäristösertifikaatti. Molemmista kiinteistöistä on jo saatu käyttäjiltä positiivista palautetta.

Kesällä 2013 käynnistettiin myös Avec-parkin pysäköintilaitoksen rakentaminen Espoon Leppävaaraan. Pysäköintilaitokseen tulee 540 autopaikkaa, ja se valmistuu toukokuussa 2014.

Lisäksi Sponda solmi loppuvuodesta 2013 Sweco Finlandin kanssa sopimuksen toimistotalokokonaisuuden rakentamisesta. Suunnitteilla oleva kolmen rakennuksen ja 15 000 neliömetrin kokonaisuus tulee näkyvälle paikalle ja erinomaisten kulkuyhteyksien äärelle Helsingin Ilmalaan. Hankkeen suunnittelu käynnistettiin lokakuussa 2013, ja rakennustyöt on suunniteltu alkavan helmi-maaliskuussa 2014.

Loppuvuodesta aloitettiin Sanoma Magazines Finland Oy:n ja Sanoma Pro Oy:n tulevan toimistotalon ajanmukaistamishanke Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 20. Tilat räätälöidään vuokralaisen tarpeiden mukaisiksi huomioiden kuitenkin muuntojoustavuuden edellytykset. Hanke valmistuu keväällä 2015.

Spondalla oli vuonna 2013 merkittäviä kaavoitushankkeita yhteistyössä kaupunkien kanssa Helsingin Lassilassa sekä Espoon Leppävaarassa. Lassilan osayleiskaavahanke etenee, ja alueelle on suunnitteilla 30 000 kerrosneliömetriä toimistotilaa. Leppävaarassa Vermon alueen asemakaava on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2014 aikana.

Spondan kiinteistökehityssalkun arvo oli vuoden 2013 lopussa 108,2 miljoonaa euroa (2012: 135,1 miljoonaa euroa). Maa-alueiden osuus tästä oli 59,6 miljoonaa euroa, ja kiinteistökehityshankkeiden arvo 48,6 miljoonaa euroa.

Vuosi 2014 lupaa varovaista nousua

Alan jälkisyklisyyden takia haasteet jatkuvat vielä, mutta Sponda uskoo vuoden 2014 kuitenkin olevan edellisvuotta parempi. Jo päätetyt investoinnit kasvattavat merkittävästi kiinteistökehityksen volyymia vuonna 2014. Suunnitteilla on myös muutamia merkittäviä saneeraushankkeita, ja tavoitteena on käynnistää uusia toimitilahankkeita kysynnän elpyessä.

Kiinteistökehityksen markkinoitavat, aloitusvalmiit kehityskohteet
  Kaupunki Kem2
Toimistot    
Forum Virium Center Helsinki 14 000
Estradi Helsinki 9 000
Aviapolis Vantaa 18 000
Energiakatu Helsinki 10 000
Harkkokuja Vantaa 18 000
Avec 2 Espoo 12 000
Ilmalanrinne Helsinki 14 000
Väritehtaankatu Vantaa 13 000
Naulakatu Tampere 6 000
     
Liiketilakiinteistöt    
Välivainio Oulu 13 000
     
Kauppakeskukset    
Kauppakeskus Ratina Tampere 55 000
     
Logistiikkakiinteistöt    
Vuosaaren satama Helsinki 30 000
Hakkila Vantaa 6 000

Projektien aloitus edellyttää vähintään 50 prosentin vuokrausastetta ja yhtiön investointipäätöstä.

Lyhyesti

  • Citycenterin kauppakeskushanke ja toimistotalohanke Ruoholahdessa valmistuivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
  • Spondan kiinteistökehityssalkun arvo oli vuoden 2013 lopussa 108,2 miljoonaa euroa.
  • Sponda aloittaa uuden toimistohankkeen Ilmalassa vuonna 2014.

Lue lisää Kiinteistökehitys-liiketoimintayksiköstä.