Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Kiinteistörahastot

Spondan Kiinteistörahastot-liiketoimintayksikkö toimii yhtiön hallinnoimien rahastojen kiinteistösalkun aktiivisena hoitajana ja osaomistajana. Vuonna 2013 strategiamuutoksen myötä yhtiön painopiste muuttui, ja kiinteistörahastoista suunnitellaan luovuttavan seuraavien 3–5 vuoden kuluessa.

Sponda sijoittaa kiinteistörahastojen kautta maantieteellisen ydinalueensa ulkopuolisiin kohteisiin, eli Suomen keskisuurissa kaupungeissa sijaitseviin toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöihin.

Sponda on vähemmistöosakkaana neljässä kiinteistörahastossa: First Top LuxCo:ssa, Sponda Fund I Ky:ssä, Sponda Fund II Ky:ssä sekä Sponda Fund III Ky:ssä. Sponda vastaa Sponda Fund I, Sponda Fund II ja Sonda Fund III -rahastojen omistamien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa hallinnointipalkkion.

Sponda Fund III osti logistiikkakiinteistön, Sponda Fund II myi teollisuuskiinteistön

Sponda Fund II -rahasto myi joulukuussa 2013 SEW-Eurodrive-konsernin suomalaiselle tytäryhtiölle SEW Industrial Gears Oy:lle pääosan Karkkilassa Santasalonkatu 5:ssä sijaitsevasta teollisuuskiinteistöstä. Kiinteistön tuotanto- ja toimistotilojen kokonaispinta-ala on noin 14 000 neliömetriä. Rahaston pääasiallisina sijoituskohteina ovat Suomen keskisuurten kaupunkien logistiikka-, varasto- ja teollisuuskiinteistöt.

Sponda Fund III -rahasto osti helmikuussa 2013 Vantaan Hakkilasta logistiikkakiinteistön. Rahasto sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen keskisuurissa kaupungeissa.

Spondan hallinnoima Niam III East Holding Oy -rahasto jatkoi vuonna 2013 rahaston strategian mukaisia kiinteistömyyntejä. Sponda ei omista osuuksia rahastosta. 

Sponda on lisäksi osakkaana Russia Invest -kiinteistösijoitusyhtiössä, jossa tehtiin ensimmäinen sijoituspäätös vuonna 2013. Sijoitusyhtiö hankki 55 prosentin omistuksen pietarilaisesta Okhta Mall -kauppakeskushankkeesta. Kauppakeskukselle myönnettiin rakennuslupa elokuussa 2013, ja rakennustyöt käynnistyivät jo syksyn aikana. Spondan osuus kiinteistösijoitusyhtiöstä on 27 prosenttia.

Rahastojen hallinnointia jatketaan toimikausien loppuun

Spondan uuden strategian mukaan yhtiö suunnittelee luopuvansa kiinteistörahastoliiketoiminnasta 3–5 vuoden aikana. Olemassa olevien kiinteistörahastojen hallinnointia jatketaan normaalisti niiden toimikausien loppuun, mutta uusia kiinteistörahastoja ei perusteta. Rahastosta riippuen toimikaudet päättyvät vuosina 2015–2019.

 

Avainluvut
  2013 2012 2011 2010 2009
Liikevaihto, M€ 6,8 6,5 6,4 7,2 12,7
Ylläpitokulut, M€ -1,6 -1,3 -1,4 -1,5 -1,9
Nettotuotto, M€ 5,2 5,2 5,0 5,7 10,9

 

Rahastojen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet 1–12/2013 1–12/2012
Hallintopalkkiot 6,8 6,5
Rahastojen realisoituneet voitot 10,7 7,5
Yhteensä 17,5 14,0

 

Kiinteistörahastot, joissa Sponda on mukana sijoittajana
  Salkun arvo vuoden 2013 lopussa, M€ Spondan osuus rahastosta, % Sponda hallinnoi rahastoa
Sponda Fund I 162,4 46 x
Sponda Fund II 175,2 44 x
Sponda Fund III 103,8 36 x
First Top LuxCo 66,1 20  

Lyhyesti

  • Sponda Fund III -rahasto osti helmikuussa Hakkilasta logistiikkakiinteistön.
  • Sponda Fund II -rahasto myi joulukuussa teollisuuskiinteistön Karkkilassa.
  • Russia Invest -kiinteistösijoitusyhtiö teki ensimmäisen sijoituspäätöksensä Pietarissa.

Lue lisää Spondan kiinteistörahastoista.