Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Venäjä

Spondan Venäjä-liiketoimintayksikkö vuokraa, hallinnoi ja kehittää toimitiloja yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Vuonna 2013 strategiamuutoksen myötä yhtiön liiketoiminnan painopiste muuttui, ja Venäjä-liiketoiminnoista suunnitellaan luovuttavan tulevien 3–5 vuoden aikana.

Spondalla on Venäjällä erittäin hyvä maine, ja sitä pidetään luotettavana ja läpinäkyvänä kumppanina. Yhtiö omistaa Moskovan ja Pietarin alueilla kolme toimistokiinteistöä, kaksi kauppakeskusta, yhden logistiikkakiinteistön ja kaksi maa-aluetta. Näille etsitään nyt uusia omistajia markkinatilanteen mukaan.

Strategiamuutos vaihtoi näkökulman ostajasta myyjäksi

Euroopan kiinteistömarkkinan haasteellinen suhdanne heijastui myös Venäjän markkinoille. Kiinteistöjen vajaakäyttö lisääntyi, mutta tästä huolimatta yhtiön kiinteistöjen vuokrausaste ylitti selkeästi markkinoiden keskimääräisen vuokrausasteen ja oli vuoden 2013 lopulla 96,0 prosenttia. Yksikön liikevaihto oli 28,6 miljoonaa euroa (2012: 28,7).

Kesällä 2013 Pietarissa myytiin kaksi toimistotaloa 9,9 miljoonalla eurolla. Kiinteistöjen pinta-ala oli yhteensä noin 6 000 neliömetriä.

Loppuvuodesta 2013 yhtiö ryhtyi tutkimaan markkinoita myyjän näkökulmasta, kun strategiamuutoksen myötä käynnistettiin suunnitelma Venäjä-liiketoiminnoista luopumisesta. Liiketoimintojen kannattavuus on ollut hyvä, mutta riittävän kasvun saavuttaminen on kuitenkin ollut haasteellista, ja osuus koko konsernin liikevaihdosta on jäänyt melko pieneksi. Alueelle ei suunnitella enää uusia sijoituksia, ja nykyisistä kiinteistöistä luovutaan seuraavien 3–5 vuoden aikana. Potentiaalisten ostajaehdokkaiden kartoitus on lähtenyt hyvin käyntiin.

Maailmantalouden epävakaus näkyy Venäjällä vuonna 2014, ja maan talouskasvun arvioidaan hidastuvan. Talouden huono tilanne saa vuokralaiset etsimään halvempia ja tehokkaampia tiloja, mikä yhdessä markkinoille tulevan uuden vuokrauskannan kanssa tiukentaa kilpailua.

Haasteita asettavat myös vuonna 2013 voimaan astuneet Moskovan kaupungin maanvuokrakorotukset sekä vuonna 2014 voimaan astuva uusi maanlaajuinen kiinteistövero, joka nostaa toimitilojen kustannuksia.

Energiankulutuksen tarkkailua ja yhteisöllistä toimintaa

Vuonna 2013 Sponda jatkoi ympäristövastuullisuuteen panostamista myös Venäjällä. Osana yhtiön Energiatehokkuusohjelmaa kiinteistöjen kulutusta seurattiin ja pyrittiin vähentämään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Sponda järjesti Venäjällä kiinteistöjensä vuokralaisille ja heidän lähipiirilleen suunnattuja tapahtumia. Lisäksi yhtiö organisoi kauppakeskuksissaan yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia yhdessä paikallisten järjestöjen ja aluehallinnon kanssa.

Kiinteistöt, Venäjä 2013
Kiinteistö Sijainti  

Vuokrattavissa

oleva pinta-ala, m2

Western Realty Gasheka Street 7 Moskova 14 411
Sun Paradise 1 Borovskoe highway 6 Moskova 9 079
Adastra OOO Zanevkan kylä Pietari 7 872
Sun Paradise 2 Vokzalnaja ul. 4b, Ramenskoe Moskova 6 551
Bakhrushina House Bakhrushina Street 32 Moskova 3 926
Ancor Prospekt Mira 6 Moskova 2 785

 

Avainluvut
  2013 2012 2011 2010 2009
Liikevaihto, M€ 28,6 28,7 25,1 23,6 21,8
Ylläpitokulut, M€ -6,8 -6,5 -6,1 -5,9 -5,5
Nettotuotto, M€ 21,8 22,2 18,9 17,7 16,4
Käypä arvo, M€ 247,8 269,4 224,6 204,2 181,4
EPRA, Net Initial Yield, (alkutuotto),% 8,0 9,2 9,8    

 

Lyhyesti

  • Sponda myi kesällä 2013 kaksi toimistotaloa Pietarissa.
  • Strategiamuutoksen myötä yhtiö keskittyi vuoden lopussa potentiaalisten ostajaehdokkaiden kartoitukseen.
  • Kiinteistöjen vuokrausaste vuonna 2013 oli 96,0 prosenttia.

Lue lisää Venäjä-liiketoimintayksiköstä.