Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Rahoitus vuonna 2013

  31.12.2013   31.12.2012   31.12.2011   31.12.2010
Liiketoiminnan nettorahavirta, M€ 106,5   112,8   99,2   102,6
Investointien nettorahavirta, M€ -27,4   -75,3   -222,9   -39,5
Rahoituksen nettorahavirta, M€ -90,1   -34,4   123,6   -65,9
Osakekohtainen operatiivinen kassavirta, € 0,40   0,40   0,37   0,37
Omavaraisuusaste, % 41   41   38   39
Korollinen velka, M€ 1788,8   1736,2   1754,8   1572,6
Rahoitustuotot- ja kulut, M€ -59,8   -58,8   -75,6    -58,5
Rahat ja muut käteisvarat, M€ 18,8   30,1   26,4   27,0
               
Keskimääräinen laina-aika, v. 2,5   2,7   3,1   3,2
Lainojen keskikorko, % 3,2   3,4   4,0   3,8
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika, v. 2,3   1,9   2,2   2,2
Korkokatekerroin 3,1   2,8    2,7   3,0
Lainasalkun suojausaste, % 79   72    77,0   84
Vakuudelliset lainat 144,8 M€ eli 4,2 % konsernin taseesta   141,8 M€ eli 4,0 % konsernin taseesta   140,4 M€ eli 4,1 % konsernin taseesta   141,1 M€ eli 4,6 % konsernin taseesta
Nettovelkaantumisaste, % 126   118   135   129

Keskeiset rahoitusjärjestelyt vuonna 2013

Sponda toteutti vuonna 2013 neljä merkittävää rahoitusjärjestelyä, joista saadut varat käytettiin olemassa olevien velkojen takaisinmaksuun ja konsernin muihin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Sponda lunasti kesäkuussa 2013 takaisin alun perin 130 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta joukkovelkakirjalainasta eli hybridilainasta jäljellä olevan 92,8 miljoonaa euroa. Laina laskettiin liikkeelle kesäkuussa 2008. Sponda laski joulukuussa 2012 liikkeeseen uuden 95 miljoonan euron hybridilainan ja osti samanaikaisesti julkisella ostotarjouksella vanhaa lainaa takaisin yhteensä 37,2 miljoonan euron edestä. Takaisinoston yhteydessä yhtiö ilmoitti tavoitteekseen lunastaa jäljelle jääneen 92,8 miljoonaa euroa kesäkuussa 2013. Nyt toteutetun järjestelyn jälkeen yhtiölle jäi vain yksi 95 miljoonan euron hybridilaina, joka laskettiin liikkeeseen joulukuussa 2012.

Sponda allekirjoitti kesäkuussa 2013 jatkosopimuksen Helaban (Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale) kanssa 85 miljoonan euron 5-vuotisesta vakuudellisesta lainasta. Sopimuksella jatkettiin alun perin keväällä 2014 erääntyvää lainaa kevääseen 2018 saakka.

Lokakuussa 2013 Sponda laski liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Viisivuotinen laina erääntyy lokakuussa 2018. Lainalle maksetaan kiinteää 3,375 prosentin vuotuista korkoa. Danske Bank ja SEB toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Joulukuussa 2013 Sponda allekirjoitti kaksi sopimusta. Nordea Bank Suomen kanssa Sponda allekirjoitti sopimuksen 150 miljoonan euron vakuudettomasta 4-vuotisesta lainasta. Sopimuksella jatkettiin alun perin 2014 erääntyvää lainaa joulukuuhun 2017 saakka. Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin kanssa Sponda allekirjoitti sopimuksen 100 miljoonan euron 5-vuotisesta vakuudettomasta luottolimiittistä. Sopimuksella jatkettiin alun perin kesäkuussa 2014 erääntyvää luottolimiittiä joulukuuhun 2018 saakka.

Vuoden 2013 aikana tehdyt monipuoliset rahoitusjärjestelyt ja tilinpäätös­hetkellä nostamattomien luottolimiittien määrä, 510 miljoonaa euroa, toimivat vahvana todisteena Spondan hyvästä luottokelpoisuudesta markkinoilla. Myös yhtiön keskeiset kovenantit ovat turvallisesti yli luottosopimuksissa määriteltyjen minimiarvojen. Tilinpäätöshetken korkokatekerroin oli 3,1 (kovenantti 1,75) ja omavaraisuusaste oli 41 prosenttia (kovenantti 28 prosenttia).