Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Rahoitusstrategia

Spondan rahoitusstrategia perustuu laajaan rahoittajapohjaan, monipuolisiin rahoitusinstrumentteihin, tasaisesti erääntyvään lainasalkkuun, hallittuun korkoriskin suojaamiseen ja hyvään maksuvalmiuteen. Rahoituksessa pyritään ensisijaisesti vakuudettomaan luotonottoon.

Yhtiön korollinen vieras pääoma muodostuu 605 (2012: 675) miljoonan euron syndikoiduista luotoista, 473 (326) miljoonan euron joukkovelkakirjalainoista, 256 (251) miljoonan euron yritystodistuksista ja 454 (485) miljoonan euron rahalaitoslainoista. Yhtiön hyvää maksuvalmiutta ylläpidetään ja rahoituksen saatavuutta varmistetaan 350 miljoonan euron yritystodistusohjelmalla ja sitovilla, nostamattomilla luottolimiiteillä. Spondalla oli vuoden 2013 tilinpäätöshetkellä 510 miljoonan arvosta käyttämättömiä luottolimiittejä.

Spondan rahoitusyksikkö vastaa keskitetysti koko konsernin rahoituksesta ja varainhankinnasta.