Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Operatiiviset riskit

Kiinteistöjen ostot ja myynnit

Sponda toimii aktiivisena kiinteistöjen ostajana ja myyjänä. Näihin liittyviä riskejä hallitaan huolellisella ja perusteellisella osto- ja myyntiprosessilla. Vuonna 2013 ei realisoitunut merkittäviä osto- ja myyntiriskejä.

Osaamisen ja avainhenkilöiden menettämisen riski

Spondan kilpailukyky perustuu pitkälti yhtiön osaaviin työntekijöihin ja heidän ammattitaitoonsa. Tuloksellisen liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että Sponda panostaa sekä olemassa olevaan henkilöstöönsä esimerkiksi koulutuksen avulla että uusien osaajien rekrytointiin.

Vuonna 2013 ei realisoitunut merkittäviä osaamis- tai avainhenkilöriskejä.

Tietoturva- ja tietojärjestelmäriski

Spondan täytyy varmistaa, että tietojärjestelmäratkaisut perustuvat liiketoiminnan tarpeisiin ja että tietoturvariskit eivät realisoidu. Vuonna 2013 ei realisoitunut tietoturva- tai tietojärjestelmäriskejä.

Juridiikkariski

Riskinä on, että Sponda ei saavuta toivottua juridista lopputulosta. Vuonna 2013 ei realisoitunut merkittäviä juridiikkariskejä.