Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Vahinko- ja omaisuusriskit

Ympäristöriskit

Ympäristöriskillä tarkoitetaan maaperän pilaantumiseen, rakennus­materiaaleihin ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyviä riskejä.

Sponda torjuu ympäristöriskejä selvittämällä maaperän kunnostustarpeet ja laatimalla tarvittaessa kunnostussuunnitelmat, ylläpitämällä kiinteistöjä suunnitelmallisesti sekä vuokralaisvalinnalla. Spondan oma toiminta ei aiheuta merkittäviä ympäristöriskejä.

Vuoden 2013 aikana ei realisoitunut merkittäviä ympäristöriskejä.

Omaisuuden vahingoittuminen

Omaisuuden vahingoittumiseen liittyvillä riskeillä tarkoitetaan yhtiön omistamiin kiinteistöihin tai muuhun omaisuuteen liittyvää vahingoittumisen mahdollisuutta.

Sponda torjuu omaisuuden vahingoittumisriskejä kiinteistöjen suunnitelmallisella ylläpidolla. Spondan omistamat kiinteistöt on vakuutettu alalle tavanomaisella täysarvovakuutuksella, johon sisältyy vuokratuottojen keskeytysturva.

Vuoden 2013 aikana ei tapahtunut merkittäviä omaisuuden vahingoittumisia, jotka eivät olisi olleet katettu vakuutuksilla.    

Henkilöriskit

Henkilöriskillä tarkoitetaan oman henkilökunnan toimintaan liittyviä riskejä sekä riskiä siitä, että ulkopuolinen kohdistaa yhtiöön, johtoon tai työntekijöihin väärinkäytöksiä.

Sponda torjuu henkilöriskejä toimintaohjeilla, valvonnalla, asianmukaisella organisoitumisella sekä sisäisellä valvonnalla. Spondalla on henkilöriskejä varten vakuutusturva.  

Vuoden 2013 aikana ei realisoitunut merkittäviä henkilöriskejä.

Vastuuriskit

Vastuuriskillä tarkoitetaan mahdollisuutta, että yhtiö joutuu korvausvastuuseen yhtiön ulkopuoliseen nähden.

Sponda torjuu vastuuriskejä asianmukaisella organisoitumisella, toiminta­ohjeilla, osaamisen ylläpidolla ja palvelukuvauksilla sekä sopimusehdoilla.

Vuoden 2013 aikana ei realisoitunut merkittäviä vastuuriskejä.