Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Strategia

Kannattavaa kasvua kiinteistöomistusta keskittämällä

Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöjä Helsingissä ja Tampereella. Spondan strateginen tavoite on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä ja kiinteistöjen ostoilla Suomessa.

Sponda uudisti strategiansa syksyllä 2013. Strategian päätavoitteina ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen, aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen sekä kannattava kasvu. Yhtiön toiminnan painopisteet ovat jatkossa toimistokiinteistöissä, kauppakeskuksissa ja niitä palvelevassa kiinteistökehitystoiminnassa. Alueellisesti Sponda keskittyy prime-alueille pääkaupunkiseudulle – erityisesti ydinkeskustaan ja Ruoholahteen – sekä Tampereelle.

Sponda suunnittelee sekä Venäjä- että Kiinteistörahastot -liiketoiminnoista luopumista seuraavan 3–5 vuoden aikana. Nykyisten kiinteistörahastojen toimikautta ei jatketa, eikä uusia rahastoja perusteta. Lisäksi yhtiö suunnittelee koko logistiikkakiinteistöportfolion sekä Turun kiinteistöomistuksen myyntiä.

Uuden strategian avulla Sponda tehostaa toimintaansa ja kasvattaa osaamistaan toimintansa avainalueilla, joilla sillä on jo vahva asema. Kiinteistöomistuksen keskittäminen strategisesti tärkeille alueille antaa yhtiölle paremmat edellytykset kehittää markkinatuntemustaan ja saavuttaa kannattavaa kasvua.

Kiinteistöomistuksen ja -ostojen valintaperusteina ovat strategian lisäksi muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuus, muuntojoustavuus ja hyvä sijainti keskeisillä paikoilla, julkisen liikenteen yhteyksien varrella.

Strategiset painopistealueet

Spondan strategiset painopistealueet ovat asiakaskokemus ja ympäristövastuu. Spondan Energiatehokkuusohjelmaan kuuluvien kiinteistöjen energiankulutus on saatu tavoitteiden mukaiseen laskuun. Myös kiinteistöissä syntyvästä jätteestä yhä suurempi osa päätyy hyötykäyttöön. Asiakassuhteissa Sponda pyrkii vuorovaikutteiseen kumppanuuteen. Asiakaskokemuksen kehittämistä tukevan prosessinsa avulla yhtiö pyrkii löytämään asiakkaan kannalta parhaat toimintatavat.

Ympäristövastuu on kiinteä osa kaikkea Spondan toimintaa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää ympäristöasiantuntijuutta ja jakaa osaamistaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

 

Uuden strategian avulla Sponda tehostaa toimintaansa ja kasvattaa osaamistaan toimintansa avainalueilla.

Lue lisää asiakaskokemuksen ja ympäristövastuun kehittämisestä.

Katso video Spondan uudesta strategiasta.