Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Strategian toteuttaminen vuonna 2013

Sponda saavutti vuonna 2013 kiinteistöjen taloudellisen vuokrausasteen ja nettotuottojen osalta asettamansa tavoitteet. Vertailukelpoiset nettotuotot kasvoivat, taloudellinen vuokrausaste säilyi lähes edellisvuoden tasolla ja kassavirta pysyi vakaana. Toiminnan painopisteet olivat taloudellisen vuokrausasteen säilyttämisessä vakaana, strategiaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnissä sekä lainojen jälleenrahoituksessa.

Taloudelliset tavoitteet

Spondan pitkän aikavälin tavoite on pitää yhtiön omavaraisuusaste yli 40 prosentissa. Vuoden 2013 lopussa omavaraisuusaste oli 41 prosenttia (2012: 40). Spondan tavoite on jakaa osinkoa noin 50 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta. Osingon maksussa huomioidaan taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet.

Yhtiön liikevaihto pysyi vuoden 2012 tasolla ja vertailukelpoiset nettotuotot kasvoivat hieman. Spondan liikevaihto vuonna 2013 oli 264,3 miljoonaa euroa ja nettotuotot 190,9 miljoonaa euroa.

Kiinteistöjen vuokrausaste säilyi lähes vuoden 2012 tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Kasvutoimenpiteet

Sponda omistaa huomattavia maa-alueita ja useita erinomaisilla paikoilla sijaitsevia kehityskohteiksi sopivia kiinteistöjä. Kiinteistösalkkua kehitettiin vuonna 2013 myymällä strategiaan kuulumattomia kiinteistöjä. Uusi, keväällä 2014 käynnistyvä kiinteistökehityshanke Helsingin Ilmalassa kasvattaa yhtiön strategian mukaista kiinteistöomistusta. Pinta-alaltaan noin 15 000 kerrosneliön Ilmalanrinne-toimistotalokokonaisuuden arvioidaan valmistuvan Sweco Oy:n käyttöön joulukuussa 2015. Vuonna 2013 strategiaa tukevia kiinteistömyyntejä tehtiin 33,1 miljoonalla eurolla.

Strategian toteutusta tuettiin vuonna 2013 myös organisaatiomuutoksin. Lisäresursseilla vahvistettiin toimitilojen vuokrausta sekä kiinteistöjen myyntejä.

Sponda jatkaa vuonna 2014 uuden strategian toteuttamista kiinteistökehityksen ja -kiinteistöostojen kautta. Myynneillä rahoitetaan kiinteistöportfolion kasvattamista strategisesti tärkeillä alueilla.

 

Vuoden 2013 strategiset toimenpiteet ja niiden vaikutus

Toimenpide

   

Strateginen vaikutus

Strategian päivitys

Sponda suunnittelee sekä Venäjä- että Kiinteistörahastot -liiketoiminnoista luopumista seuraavan 3-5 vuoden aikana. Lisäksi yhtiö suunnittelee koko logistiikkakiinteistöportfolion sekä Turun kiinteistöomistuksen myyntiä.

   

Päätavoitteina ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen, aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen sekä kannattava kasvu.

 

Spondassa toteutettiin strategiaa tukevia organisaatiomuutoksia.

   

Vuokrauksen ja kiinteistömyynnin resurssien vahvistaminen tukee strategian toteutusta.

Myydyt kohteet

Sponda myi Pietarissa sijaitsevat Business Center NRC ja Inform Future -nimiset toimistotalot.

   

Uuden strategian kannalta toissijaisten kiinteistöjen myynnillä rahoitetaan strategian mukaisia investointeja.

Sponda myi Helsingissä Lönnrotinkatu 28:ssa sijaitsevan toimistokiinteistön.

   

Kiinteistön myynti on osa Spondan uuden, syyskuussa 2013 julkaistun strategian toteutusta.

Sponda myi toimistokiinteistön Turussa, osoitteessa Linnankatu 18.

   

Kiinteistön myynti on osa Spondan uuden strategian toteutusta. Kauppa vähentää yhtiön omistusta Turussa.

Sponda myi Helsingissa, osoitteessa Valuraudankuja 6 sijaitsevan logistiikkakiinteistön.

   

Kiinteistön myynti on osa Spondan uuden strategian toteutusta. Kauppa vähentää yhtiön logistiikkakiinteistöjen omistusta.

Kiinteistökehitys

Sponda rakennuttaa Swecolle toimistokiinteistön Ilmalaan Helsinkiin. Kolme rakennusta sisältävän kokonaisuuden rakennustyöt alkavat keväällä 2014.

   

Matalaenergiakohteeksi rakennettava uudisrakennus kasvattaa Spondan kiinteistöomistusta kaupunkien kasvavilla alueilla, erinomaisten julkisten yhteyksien äärellä.

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Citycenter-liikekorttelin saneeraus valmistui.

   

Hyvien kulkuyhteyksien äärellä sijaitsevan Citycenterin kehittäminen kasvattaa kauppakeskusten osuutta Spondan kiinteistösalkussa ja omistusta strategisesti merkittävällä alueella. 

Talentum Oyj:n uudet toimitilat valmistuivat alkuvuodesta 2013 Helsingin Ruoholahteen, osoitteeseen Itämerenkatu 23.

   

Ruoholahden erinomaisten julkisten kulkuyhteyksien varrella sijaitseva uusi toimistotalo vahvistaa Spondan energiatehokasta toimitilakantaa strategisesti merkittävällä alueella.

Sanoma Magazines Finland Oy:n ja Sanoma Pro Oy:n tulevan toimistotalon ajanmukaistamishanke aloitettiin Ruoholahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 20. Hanke valmistuu keväällä 2015.

   

Sponda räätälöi strategisesti merkittävällä alueella sijaitsevat tilat vuokralaisen tarpeiden mukaisiksi huomioiden kuitenkin muuntojoustavuuden.

Jälleenrahoitus ja muut rahoitusjärjestelyt

Sponda lunasti takaisin alun perin 130 miljoonan euron hybridilainasta jäljellä olevan 92,8 miljoonaa euroa. Laina laskettiin liikkeelle vuonna 2008.

   

Järjestelyn jälkeen yhtiölle jää yksi 95 miljoonan euron hybridilaina, joka laskettiin liikkeeseen joulukuussa 2012.

Sponda allekirjoitti jatkosopimuksen Helaban kanssa 85 miljoonan euron 5-vuotisesta vakuudellisesta lainasta.

   

Sopimuksella jatkettiin alun perin keväällä 2014 erääntyvää lainaa kevääseen 2018 saakka.

Sponda laski liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainalle maksetaan kiinteää 3,375 prosentin vuotuista korkoa. Laina ylimerkittiin merkittävästi.

   

Lainasta saatavat varat käytettiin olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Sponda allekirjoitti sopimuksen Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin kanssa 100 miljoonan euron 5-vuotisesta vakuudettomasta luottolimiittistä.

   

Sopimuksella jatkettiin alun perin kesäkuussa 2014 erääntyvää luottolimiittiä joulukuuhun 2018 saakka.

Sponda allekirjoitti sopimuksen Nordea Bank Suomi Oyj:n kanssa 150 miljoonan euron vakuudettomasta 4-vuotisesta lainasta.

   

Sopimuksella jatkettiin alun perin 2014 erääntyvää lainaa joulukuuhun 2017 saakka.

Liiketoiminnan kehitys: ympäristö ja asiakaskokemus

Hankinta- ja laatuprosessissa auditoitiin alihankkijoiden prosesseja ja kehitettiin raportointia.

   

Kiinteistöpalveluita kehittämällä rakennetaan asiakaskokemusta.

Sponda ja Nordean Kaivokatu 12:n toimipiste Helsingissä solmivat vuonna 2013 Green Lease - vuokrasopimuksen.

   

Yhteiset tavoitteet ja hyvitysmalli kannustavat ympäristöä säästäviin ratkaisuihin ja kiinteistön energiankulutuksen pienentämiseen.

Keväällä 2013 valmistuneelle Ruoholahden Ankkuri -toimistotalolle myönnettiin LEED® Gold-tason ympäristösertifikaatti. Rakennus sai erityisen hyvän arvion tehokkaasta energian käytöstä.

   

Sponda hakee kansainvälistä ympäristösertifikaattia kaikille uudisrakennuksilleen ja mittaville peruskorjauskohteilleen.

Kolme olevassa olevan rakennuksen sertifikaattia päivitettiin vuoden aikana.

   

Olemassa olevien rakennusten ympäristösertifikaateilla pyritään vähentämään toimitilojen käytön aikaista energiankulutusta ja ympäristökuormitusta.

Sponda otti vuoden lopussa käyttöön uusia tutkimustyökaluja, joiden avulla kerätään tietoa asiakaskohtaamisista asiakkuuden eri vaiheissa.

   

Tutkimustyökaluilla kerätyn tiedon avulla voidaan kehittää omaa toimintaa asiakaskokemuksen parantamiseksi.

CRM-järjestelmän kehityshanke käynnistettiin ERP-hankkeen yhteydessä.

   

CRM-järjestelmän kehityshanke parantaa asiakastiedonhallintaa, jonka avulla voidaan kehittää asiakaspalvelua.