Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Strategian toteuttaminen vuonna 2014

Suomen talouden odotetaan kasvavan hitaasti vuonna 2014. Tämän ennusteen ja vuoden 2014 alussa tiedossa olevien vuokrasopimusten perusteella Sponda arvioi konsernin kiinteistöjen taloudellisen vuokrausasteen pysyvän vuoden 2013 tasolla.

Spondan kasvun painopistealueet ovat vuonna 2014 toimistokiinteistöissä, kauppakeskuksissa ja niihin keskittyvässä kiinteistökehitystoiminnassa. Sponda uskoo, että prime-alueiden painottaminen yhtiön kiinteistösalkussa vähentää kiinteistöportfolion riskiä. Alueellisesti Sponda tulee keskittymään pääkaupunkiseudulla erityisesti ydinkeskustaan ja Ruoholahteen sekä Tampereelle.

Sponda määrittelee vuosittain operatiiviset painopistealueensa, joita painotetaan yhtiön lyhyen aikavälin toiminnassa. Painopistealueet määritellään osana yhtiön strategiaprosessia.

Spondan toiminnan painopisteet vuodelle 2014:

  • Tavoitteena on säilyttää vuokrausaste vuoden 2013 lopun tasolla.
  • Yksittäisten kiinteistöjen ja portfolioiden myyntejä jatketaan. Saatu pääoma sijoitetaan prime-kiinteistöihin Helsinkiin ja Tampereelle.
  • Tasaisen osingonmaksukyvyn ylläpitäminen.
  • Tavoitteena on aloittaa lisää kiinteistökehitysprojekteja vuonna 2014.

Lue lisää Spondan näkymistä vuodelle 2014 osiosta Näkymät vuodelle 2014.