Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Venäjän toimintaympäristö

Makrotalous

Venäjän talous on kasvanut selvästi aiemmin ennustettua hitaammin. Heikentyneen kehityksen taustalla ovat odotettua vaisumpi kotimainen kysyntä, investointien heikko kehitys ja kulutuksen kasvun hidastuminen.

Venäjän talouskehitysministeriön mukaan bruttokansantuotteen kasvu hidastui 1,4 prosenttiin vuonna 2013. Vuoden 2014 kasvuennuste on 2,5 prosenttia. Lähivuosien talouskasvu perustuu viennin kasvulle, ostovoiman parantumiseen ja investointien kasvulle.

Transaktiomarkkina

Vuoden 2013 transaktiomarkkina oli vilkas edellisen vuoden tapaan. CB Richard Ellisin arvion mukaan vuoden 2013 transaktiovolyymi oli noin 7 miljardia dollaria.

Moskovan osuus volyymistä säilyi suurena yli 80 prosentissa. Pietarin osuus laski, kun kaupankäynti lisääntyi pienemmissä kaupungeissa.

Toimisto- ja liiketilat olivat edelleen suosituimmat sijoituskohteet. Toimistojen osuus volyymistä oli 36 prosenttia ja liiketilojen 41 prosenttia. Teollisuus- ja logistiikkatilat kasvattivat osuuttaan noin 19 prosenttiin.

Tuottovaatimukset Moskovan prime-tason toimisto- ja kauppakeskuskohteissa pysyivät suunnilleen vuoden 2012 tasoilla. Toimistojen tuottovaatimus oli noin 8,5 prosenttia, kauppakeskusten noin 9 prosenttia ja teollisuus- ja logistiikkatilojen noin 11 prosenttia.

Toimistomarkkina

Moskovan toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste nousi hieman vuoden 2013 aikana. CBRE:n mukaan vajaakäyttöaste oli vuoden 2013 lopussa keskimäärin 12 prosenttia. A-luokan tilojen vajaakäyttö nousi 17 prosenttiin ja B-luokan tilojen vajaakäyttöaste nousi 11 prosenttiin.

Moskovaan valmistui vuoden 2013 aikana uutta toimistotilaa noin 890 000 neliömetriä, joka on noin 60 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Uudistuotannosta noin 25 prosenttia oli A-luokan toimistoja ja noin 75 prosenttia B-luokan kohteita.

Vuokratasot pysyivät vakaina edellisen vuoden tapaan. Huippukohteiden vuokrat olivat vuoden 2013 lopussa noin 1 200 dollaria/m2/vuosi. A-luokan toimistojen vuokrat ovat noin 750 dollaria/m2/vuosi ja B-luokan noin 450 dollaria/m2/vuosi.

Pietarin toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste ei vuoden 2013 aikana muuttunut merkittävästi edellisestä vuodesta. A-luokan tilojen vajaakäyttö oli noin 13 prosenttia ja B-luokan tilojen noin 7 prosenttia.

Sekä A- että B-luokan tilojen vuokrissa tapahtui vuoden 2013 aikana pientä nousua.

Toimistotilojen uudistuotannon määrä vuonna 2013 oli Pietarin markkinaan nähden suhteellisen runsasta. Vuonna 2013 uutta toimistotilaa valmistui yhteensä noin 280 000 neliömetriä. A- ja B-luokan kohteiden yhteenlaskettu kanta on noin 2,5 miljoonaa neliömetriä.

Liiketilamarkkina

Venäjän kauppakeskusrakentaminen jatkui vilkkaana myös vuonna 2013. Arvioiden mukaan uutta tilaa valmistui 1,3 miljoonaa neliömetriä. Vuoden 2014 aikana tilaa valmistunee noin 1,5 miljoonaa neliömetriä.

Moskovan kauppakeskuksissa keskimääräinen vuokrataso pysyi vuonna 2013 vuoden 2012 lopun tasolla.

Vahvana jatkunut kysyntä kauppakeskustiloista piti vajaakäyttöasteen alhaisena. Keskimääräinen vajaakäyttöaste Moskovan kauppakeskuksissa oli vuoden 2013 lopussa noin 2,6 prosenttia. Vajaakäytön ennustetaan hieman nousevan vuoden 2014 aikana johtuen suuresta uudistuotannosta.

CB Richard Ellisin mukaan Vuonna 2013 Moskovaan valmistui uutta kauppakeskustilaa noin 260 000 neliömetriä, joka on lähes 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Vuodelle 2014 ennustetaan valmistuvan ennätysmäärä uutta tilaa, noin 600 000 neliömetriä.

Logistiikkatilamarkkina

Niukka tilatarjonta ei vaikuttanut Moskovan alueen logistiikkatilojen vuokratasoihin vuonna 2013. Prime-logistiikkatilojen vuokrataso oli edelleen 140 dollaria/m2/vuosi.

Vajaakäyttöaste A-luokan logistiikkatiloissa oli vuonna 2013 noin 1,3 prosenttia. Uutta logistiikkatilaa valmistui vuonna 2013 noin 930 000 neliömetriä, ja vuonna 2014 uutta tilaa arvioidaan valmistuvan noin 1 000 000 neliömetriä. Tilatarjonnan lisääntymisen myötä vajaakäyttöaste saattaa nousta. Vilkas kysyntä ja ennen valmistumista vuokratut uudiskohteet pitänevät vajaakäyttöasteen kuitenkin alhaisena ja vuokratasot nykyisillä tasoillaan myös vuonna 2014.

Pietarin logistiikkatilojen keskimääräinen vuokrataso nousi hieman vuoden 2013 aikana sekä A- että B-luokan kohteissa. Vuoden 2013 lopussa B-luokan vuokrataso oli 90–110 dollaria/m2/vuosi ja A-luokan 100–130 dollaria/m2/vuosi.

Vuokrakysyntä oli vilkasta vuonna 2013 ja Pietarin logistiikkatilojen vajaakäyttöaste laski. Loppuvuodesta 2013 A- ja B-tilaluokissa vajaakäyttöaste oli alle yhden prosentin.

Pietarissa valmistui vuoden 2013 aikana uutta logistiikkatilaa vain noin 26 000 neliömetriä. Vuonna 2014 logistiikkatilaa ennustetaan valmistuvan huomattavasti enemmän, jopa 600 000 neliömetriä.

 

Lähteet:

Suomen Pankki
World Bank
Ministry of Economic Development of the Russian Federation
CB Richard Ellis
Jones Lang LaSalle