Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Asiakaskokemuksen parantaminen

Sponda pyrkii luomaan asiakassuhteista pitkäaikaisia ja vuorovaikutteisia kumppanuuksia. Spondan asiantuntemuksen avulla asiakkaille pystytään tarjoamaan parhaiten juuri heidän tarpeitaan vastaavat tilat.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

  • Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen
  • Proaktiivisuuden lisääminen asiakassuhteessa
  • Edellytysten luominen pitkäaikaisille asiakassuhteille

Miksi tämä on prioriteetti?

Kiinteistöalalla asiakassuhteet ovat tyypillisesti pitkiä: toimitilojen hakuprosessi ottaa aikansa ja vuokrasopimukset solmitaan vuosiksi eteenpäin. Sponda pyrkii luomaan asiakassuhteista yksisuuntaisen vuokralaissuhteen sijasta vuorovaikutteisia ja pitkäaikaisia kumppanuuksia. Siten asiakas pääsee parhaiten hyötymään Spondan henkilöstön ammattitaidosta ja laajasta toimitilatarjonnasta.

Vuoden 2013 lopulla Spondalla oli 1 984 asiakasta ja vuokrasopimuksia 3 037 kappaletta. Yhtiön suurimmat asiakastoimialat olivat julkinen sektori sekä kauppa- ja pankkisektori.

Asiakaskokemuksen parantaminen Spondassa

Asiakaskokemuksen kannalta avainasemassa ovat toimivat ja laadukkaat toimitilat sekä ammattitaitoinen henkilöstö, joka ymmärtää asiakkaan tarpeet. Asiakkaat odottavat vuokranantajalta laajaa ja syvällistä osaamista sekä toimialasta että vuokrauksen kohteena olevasta kiinteistöstä. Myös hyvä, monikanavainen asiakaspalvelu on ensiarvoisen tärkeää.

Asiakaskokemus alkaa usein jo ennen asiakassuhteen syntyä. Spondan tavoitteena onkin olla helposti lähestyttävissä eri kanavissa. Asiakaskokemus ei pääty tilojen löytymiseen, vaan kehittyy ja vahvistuu läpi koko asiakkuuden. Spondan asiakaskokemuksen kehittämistä tukevan prosessin kautta pyritään löytämään asiakkaan kannalta parhaat toimintatavat.

Vuokrasuhteen aikana korostuvat kiinteistön palvelut, asiakassuhteen jatkuva kehittäminen ja tiivis yhteydenpito. Tavoitteena on, että asiakas voi keskittyä omaan liiketoimintaansa Spondan huolehtiessa kaikista kiinteistöön liittyvistä palveluista yhteistyössä kiinteistöjen manageerauksesta vastaavien yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Asiakkaat arvostavat Spondan ammattitaitoa

Spondassa tutkitaan asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti asiakkuuden eri vaiheissa. Spondan omien tutkimusten lisäksi yhtiö osallistuu KTI Kiinteistötieto Oy:n toteuttamaan asiakastyytyväisyystutkimukseen. KTI:n kysely on kerran vuodessa suoritettava benchmark-tutkimus, johon osallistuu suuri joukko alan toimijoita. Vuonna 2013 Spondan asiakkaista otos oli 511 vastaajaa. Spondan vahvuuksina nähtiin ammattitaito, asiantuntemus ja imago vuokranantajana. Tutkimustulosten perusteella kehitetään entisestään kykyä tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja parannetaan asiakaspalvelun sujuvuutta.

Sponda käsittelee kyselyssä esille nousevia asioita asiakastapaamisissaan ja pyrkii parantamaan omaa toimintaansa kyselytulosten perusteella.

  

Asiakkaat toimialoittain 2013

Toimiala % vuokratuotosta 
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 6,5
Energia 0,4
Julkinen sektori 12,3
Kauppa 26,9
Koulutus 1,3
Logistiikka/ Liikenne 4,7
Majoitus ja ravitsemustoiminta 4,8
Media/Kustantaminen 2,3
Muut palvelut 13,2
Pankki/Sijoitus 10,2
Rakentaminen 1,5
Teollisuus/valmistus 5,9
Terveydenhuolto 3,9
Tietoliikenne 5,9
Muut 0,2

10 Suurinta vuokralaista 2013

Vuokralainen
Valtio
Kesko-konserni
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy
Danske Bank Oyj
Espoon Kaupunki / Tilakeskus liikelaitos
Metso Automation Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj
Helsingin kaupunki
Diacor terveyspalvelut Oy
Elisa-konserni