Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Hankinta ja laatu

Kiinteistöpalvelujen laadun seurantaa kehitetty

Spondan hankinta- ja laatuprosessissa jatkettiin vuonna 2013 kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon palveluiden parantamista. Kiinteistöjen ylläpitopalvelujen, siivouksen, jätehuollon ja talotekniikan järjestelmien häiriötön toiminta vaikuttaa suoraan tilankäyttäjien tyytyväisyyteen.

Spondan kiinteistöistä huolehtii kymmenien toimittajien yhteistyöverkosto, jonka kanssa yhtiö kehittää markkinoiden parhaita ylläpitopalveluiden toimintamalleja. Yhdenmukaistamalla kiinteistöjensä palveluprosesseja Sponda parantaa palvelun tasalaatuisuutta ja luotettavuutta.

Vuoden aikana kiinteistöpalvelujen laatuvaatimuksia tarkasteltiin kiinteistökohtaisesti. Sponda on määritellyt toimittajilleen laatukriteerit, joiden toteutumista seurataan jatkuvasti. Vuonna 2013 huomio suunnattiin muun muassa viestinnällisiin parannuksiin kehittämällä raportointia ja yhteydenpitomalleja sekä nostamalla tietoisuutta Spondan palvelutuottajilleen asettamista laatutavoitteista.

Asiakaspalautteen ja kuukausittaisen raportointitiedon lisäksi kiinteistöpalvelujen laatua seurataan kahdesti vuodessa toteutettavilla kiinteistöauditoinneilla. Auditointeja ja niiden raportointia on kehitetty järjestelmällisesti, minkä avulla onnistuttiin vuonna 2013 tehokkaasti parantamaan kiinteistöjen ylläpidon laatutasoa.