Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Materiaalitehokkuus

Spondan tavoitteena on helpottaa jätteiden lajittelua omistamissaan kiinteistöissä ja opastaa kiinteistöjen käyttäjiä jätteiden kierrätyksessä. Materiaalitehokkuuteen pyritään myös vähentämällä rakentamisesta ja korjaustoimista syntyvän jätteen määrää.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

  • Kiinteistöjen jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö
  • Materiaalien käytön tehostaminen, muun muassa hankinnoissa
  • Palveluiden tuottaminen pienemmillä materiaalipanoksilla ja ympäristövaikutuksilla

Miksi tämä on prioriteetti?

Vuonna 2012 uusitun Suomen jätelain tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä ja lisätä materiaalitehokkuutta sekä jätteiden hyötykäyttöä. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetetaan tavoitteeksi kierrättää 50 painoprosenttia yhdyskuntajätteestä vuoteen 2016 mennessä. Rakennus- ja purkujätteestä on hyödynnettävä materiaalina vähintään 70 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Sponda huolehtii kiinteistöjensä jätteiden hävittämisestä jätelain mukaisesti ja pyrkii omalla toiminnallaan edistämään kansallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi Sponda pyrkii nostamaan kiinteistöjensä jätteiden hyötykäyttöastetta asettamansa tavoitteen mukaisesti.

Toimiva jätehuolto ja jätteen määrän vähentäminen

Sponda pyrkii toiminnallaan ja kiinteistöjensä tilajärjestelyillä helpottamaan jätteiden lajittelua omistamissaan kiinteistöissä, vaikka jätteiden asianmukainen lajittelu onkin kiinteistöjen käyttäjien vastuulla. Yhtiö huolehtii lajittelun jälkeisestä jätehuollosta, ellei kiinteistön käyttäjän kanssa ole sovittu toisin. Sponda opastaa kiinteistöjensä käyttäjiä jätteiden kierrätyksessä ja lajittelussa sekä niiden kokonaismäärän vähentämisessä. Jätteiden käsittelyn helpottamiseksi Sponda huolehtii jätehuoneiden toimivuudesta.

Materiaalitehokkuuteen kuuluu olennaisena osana myös syntyvän jätteen määrän vähentäminen. Uudis- ja korjausrakentamisessa tämä on huomioitu panostamalla rakennusten ja toimitilojen suunnittelussa muuntojoustaviin tilaratkaisuihin. Näin vähennetään tilojen käytön aikaisia, rakennusjätettä tuottavia muutostöitä.

Uudisrakennushankkeiden ja suurimpien peruskorjausten rakentamisvaiheessa puolestaan noudatetaan kansainvälisten LEED® tai BREEAM® -luokitusjärjestelmien ohjeistusta työmaan kaatopaikkajätteiden määrän vähentämiseksi. Kaikessa rakennus- ja korjaustyössä sekä kiinteistöjen arjen ylläpidossa pyritään minimoimaan kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä.