Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Emoyhtiön tuloslaskelma
M€ Liite 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liikevaihto
Vuokratuotot ja käyttökorvaukset 1 142,1 139,2
Rahastojen hallinnointipalkkiot 3,5 3,7
145,6 142,9
Vuokraustoiminnan kulut -44,4 -41,3
Rahastojen välittömät kulut -1,6 -1,3
45,9 -42,6
Nettotuotot 99,7 100,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1,6 -1,5
Hallinnon kulut 2 3 6 -9,3 -11,2
Liiketoiminnan muut tuotot 4 0,1 0,3
Myyntivoitot/-tappiot sijoituskiinteistöistä 0,1 0,7
Liiketoiminnan muut kulut 5 -1,7 0,0
Liikevoitto 87,2 88,6
Rahoitustuotot ja -kulut 7 67,3 221,5
Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä 19,9 311,5
Satunnaiset erät 8 -21,1 57,4
Voitto / tappio ennen veroja -1,2 368,9
Tuloverot 9 0,0 0,0
Tilikauden voitto / tappio -1,2 368,9