Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin laaja tuloslaskelma
M€ Liite 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
oikaistu
Tilikauden voitto 103,1 114,2
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -0,1 -0,2
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 12 0,0 0,0
Verokannan muutos, uudelleenarvostusrahasto 0,0 0,0
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 0,0 -0,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Nettotappiot/-voitot rahavirran suojauksista 16,0 -3,1
Muuntoerot -1,0 0,1
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 12 -4,5 0,4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 10,5 -2,5
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 10,4 -2,6
Tilikauden laaja tulos yhteensä 113,5 111,6
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 113,5 111,6
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0