Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin oman pääoman muutokset
M€ Liite Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Käyvän arvon rahasto Uudelleen-
arvostus-
rahasto
Muun
oman
pääoman
rahasto
Muunto-
erot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä Määräys-
vallatto-
mien
omistajien
osuus
Oma pääoma
yhteensä
Oma pääoma 31.12.2011 111,0 159,5 433,8 -30,0 0,6 129,0 0,5 475,0 1 279,4 1,7 1 281,1
Laatimisperiaatteiden muutosten vaikutus 2,0 51,3 53,2 53,2
Oma pääoma 1.1.2012, oikaistu 111,0 159,5 433,8 -30,0 0,6 129,0 2,5 526,3 1 332,6 1,7 1 334,4
Laaja tulos
Tilikauden tulos 114,3 114,3 0,0 114,2
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 28 -0,1 -0,1 -0,1
Rahavirran suojaukset 12 -2,3 -2,3 -2,3
Muuntoerot 12 -0,2 -0,2 -0,2
Tilikauden laaja tulos yhteensä -2,3 -0,2 114,1 111,6 0,0 111,6
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 25 26 -45,3 -45,3 -45,3
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -45,3 -45,3 -45,3
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseen lasku 25 31 94,0 94,0 94,0
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan takaisinosto 25 31 -36,9 -0,6 -37,5 -37,5
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan maksetut korot 25 32 -9,7 -9,7 -9,7
Muutos 0,1 0,1 0,1
Oma pääoma 31.12.2012, oikaistu 111,0 159,5 433,8 -32,3 0,6 186,1 2,3 585,0 1 445,9 1,7 1 447,7
M€ Liite Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Käyvän
arvon
rahasto
Uudelleen-
arvostus-
rahasto
Muun
oman
pääoman
rahasto
Muunto-
erot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä Määräys-
vallatto-
mien
omistajien
osuus
Oma pääoma
yhteensä
Oma pääoma 31.12.2012 111,0 159,5 433,8 -32,3 0,6 186,1 0,7 534,4 1 393,8 1,7 1 395,6
Laatimisperiaatteiden muutosten vaikutus 1,5 50,6 52,1 52,1
Oma pääoma 1.1.2013, oikaistu 111,0 159,5 433,8 -32,3 0,6 186,1 2,3 585,0 1 445,9 1,7 1 447,7
Laaja tulos
Tilikauden tulos 103,1 103,1 0,0 103,1
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 28 0,0 0,0 0,0
Rahavirran suojaukset 12 10,8 10,8 10,8
Muuntoerot 12 -0,4 -0,4 -0,4
Verokannan muutos, uudelleenarvostusrahasto 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 10,8 0,0 -0,4 103,0 113,5 0,0 113,5
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 25 26 -48,1 -48,1 -48,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -48,1 -48,1 -48,1
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan takaisinosto 25 31 -92,1 -0,7 -92,8 -92,8
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan maksetut korot 25 32 -11,0 -11,0 -11,0
Muutos -0,1 -0,1 0,0 -0,1
Oma pääoma 31.12.2013 111,0 159,5 433,8 -21,5 0,7 94,0 1,9 628,1 1 407,5 1,8 1 409,3