Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Voitonjakoehdotus

EHDOTUS TAPPIOTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 797.041.487,21 euroa, josta tilikauden tappio on -1.184.458,05 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2013 maksetaan 0,18 euroa/osake.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

 

Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 2014

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

SPONDA OYJ

Hallitus

Kaj-Gustaf Bergh Klaus Cawén Christian Elfving
Tuula Entelä Juha Laaksonen Arja Talma
Raimo Valo Kari Inkinen  
  Toimitusjohtaja  

 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014

    KPMG Oy Ab
Esa Kailiala   Kai Salli
KHT   KHT