Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Tilasuunnittelun opiskelijat_isokuva.jpg

Luovuutta toimitilasuunnitteluun

Sponda haki pääkonttorinsa vastaanotto- ja kellaritilojen uudistukseen uusia näkökulmia ja villejä ideoita Aalto-yliopiston tilasuunnittelun opiskelijoilta. Yhteistyöprojektissa luotujen suunnitelmien pohjalta pääkonttoriin toteutetaan luovuuteen kannustavia kohtaamispaikkoja sekä tiloja rauhalliseen työskentelyyn.

Tulevaisuudessa yhdessä tekemisen tarve korostuu entisestään, ja tilasta tulee personoidumpi.

Opiskelijoiden suunnitelmat edustivat erilaisten lähestymistapojen kirjoa: painotukset vaihtelivat muun muassa ilmapiiristä ja tilan muunneltavuudesta työn tehokkuuteen. Toimitilasuunnittelun opiskelijat Angela Lin ja Madeleine Walcher kertovat oman ryhmänsä valinneen inhimillisen näkökulman, jossa yhdistyivät viihtyisyys ja toimivuus.

”Oma työskentelymme projektin aikana kuvaa hyvin myös tilasuunnitelmamme lähtökohtaa. Projektissa vuorottelivat itsenäinen työ ja yhteiset tapaamiset, joissa ideoimme ja linjasimme suunnitelmia. Halusimme luoda dynaamisen tilan, joka mahdollistaa molemmat työskentelytavat”, Lin kertoo.

”Ehdotuksemme vertautuu kahvilaan, jossa voi työskennellä itsenäisesti omassa pöydässä, mutta muiden ihmisten ympäröimänä”, Walcher sanoo.

Tavoitteena oli ilmapiiriltään mukava ja viihtyisä tila, jossa näkyy Spondan visuaalisen ilmeen lisäksi suomalainen estetiikka.

Yhdenmukaisista toimitiloista monimuotoisuuteen

Opiskelijat uskovat toimitilojen heijastavan tulevaisuudessa entistä vahvemmin organisaatioiden yksilöllisiä tarpeita ja toimintatapoja. Samantyyppisiä pohjaratkaisuja ja kalusteita käyttävistä yhdenmukaisista toimistoista siirrytään joustavampiin ratkaisuihin.

”Tilan täytyy tukea työnteon tehokkuutta työntekijän näkökulmasta, ei enää vain yrityksen toiminnan näkökulmasta. Tilasuunnittelussa ollaan siirtymässä pysyvästä tilasta dynaamiseen, muutoksille alttiiseen prosessiin. Keskiöön nousevat tilan tarjoamat mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen”, Lin pohtii.

”Tulevaisuudessa yhdessä tekemisen tarve korostuu entisestään, ja tilasta tulee personoidumpi. Myös teknologinen kehitys vaikuttaa työnteon tapoihin ja sitä kautta tilasuunnitteluun”, Walcher jatkaa.

Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että myös tilasuunnittelijat muuttuvat monialaisemmiksi: yhdessä projektissa vaaditaan graafisen suunnittelun osaamista ja toisessa palvelumuotoilun tai sisustussuunnittelijan näkökulmaa. Tämä tarkoittaa yhteistyön tiivistymistä myös tilasuunnittelussa, joka muuttuu yhä enemmän eri asiantuntijoiden ryhmätyöksi.

Tilasuunnittelun tulevaisuus

  • Moninaisuus: Toimitilat muuttuvat moninaisemmiksi ja personoidummiksi tukeakseen erilaisia liiketoiminnan malleja.
  • Dynaamisuus: Tilasuunnittelussa tilaa ei enää nähdä pysyvänä vaan dynaamisena, ja keskiöön nousevat tilan tarjoamat mahdollisuudet.
  • Monialaisuus: Tilasuunnittelijan osaaminen laajenee esimerkiksi graafisen suunnittelun, palvelumuotoilun ja sisustussuunnittelun puolelle.
Sponda_kuvakaruselli_kuva 2.jpg
Sponda_kuvakaruselli_kuva 5.jpg
Sponda_kuvakaruselli_kuva 4.jpg
Sponda_kuvakaruselli_kuva 3.jpg
Sponda_kuvakaruselli_kuva 6.jpg
Sponda_kuvakaruselli_kuva 8.jpg
Sponda_kuvakaruselli_kuva 7.jpg
Sponda_kuvakaruselli_kuva 1.jpg
Katso Aalto-yliopiston opiskelijoiden tilasuunnitelmia