Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Tulevaisuuden toimitilat tarjoavat elämyksiä

Avoimuutta, liikkuvuutta ja erilaisia tiloja eri käyttötarkoituksiin – näistä on tulevaisuuden toimitilat tehty. Sponda haluaa tarjota asiakkailleen toimitiloja, jotka muuntautuvat ajan mukana.

Tulevaisuudessa toimitilat taipuvat moneksi, kun työpaikan merkitys sosiaalisena kohtaamispaikkana kasvaa. Työn liikkuvuuden lisääntyessä ja töiden siirtyessä toimiston ulkopuolelle tulee työpaikoista yhä enemmän tukikohtien kaltaisia tapaamispisteitä. Avokonttorit ja avoimuus ovat valttia, ja toimistoista suunnitellaan viihtyisiä ja elämyksellisiä paikkoja, joihin halutaan tulla töihin. Toimitilan ekotehokkuus nousee myös yhdeksi rekrytointivaltiksi.

Nämä näkemykset nousivat esiin Spondan toteuttamassa Tulevaisuuden toimitilat 2030 -kyselyssä, jossa kysyttiin Spondan asiakkaiden ajatuksia työelämän ja toimitilojen tulevaisuudesta. Suurimpina muutoksina nykyiseen verrattuna vastaajat pitivät avokonttorien tai toimistojen avoimuuden lisääntymistä (42 prosenttia piti tätä muutosta todennäköisenä) ja työn tekemistä muualla kuin toimistossa (40 prosenttia).

Työskentelytapojen muutokset näkyvät toimitiloissa

Monet tulevaisuuden kehityssuunnat ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Työn tekemisessä tapahtuvat muutokset, erilaisia työnteon tapoja tukevien toimitilojen suunnittelu ja teknologian kehitys ruokkivat toinen toisiaan.

Esimerkiksi 90 prosenttia kyselyn vastaajista piti todennäköisenä, että samoissa tiloissa työskentelee nykyistä enemmän myös muita kuin yrityksen omaa väkeä. Verkostoituminen eri yritysten ja toimialojen välillä edellyttää enemmän yhteistyötä tukevia tiloja (88 prosenttia), mutta samaan aikaan tarvitaan myös enemmän rauhallisia tiloja keskittymistä vaativaan työhön (86 prosenttia).

Teknologian kehityksellä on keskeinen rooli työnteon tavoissa. 54 prosenttia vastaajista korosti sen merkitystä etätyön lisääntymiselle ja 42 prosenttia videoneuvottelujen osuuden kasvattamiselle.

Myös ympäristövastuun huomioiminen nousee nykyistä merkittävämpään rooliin. Esimerkiksi 46 prosenttia vastaajista piti todennäköisenä, että rakennusten energiatehokkuus tulee olemaan ratkaiseva tekijä toimistotilojen valinnassa. Lisäksi toimitilojen ekotehokkuuden uskottiin kasvavan yhdeksi tulevaisuuden rekrytointivalteista (60 prosenttia).

Toimitilakumppanin valinnassa tärkeitä kriteereitä olivat kustannustehokkuus, monipuolinen tilatarjonta, joustavuus ja toiminnan jatkuva kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa. Vastaamalla muun muassa näihin toiveisiin Sponda luo edellytykset asiakkaidensa menestykselle.

 

Tulevaisuuden toimitilat 2030 -kysely

  • Kyselyssä kartoitettiin Spondan asiakkaiden näkemyksiä siitä, minkälaisissa tiloissa työskentelemme vuonna 2030.
  • Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin syyskuussa 2013.
  • Tutkimukseen vastasi yhteensä 50 henkilöä.  

Tulevaisuudessa toimitilat taipuvat moneksi, kun työpaikan merkitys sosiaalisena kohtaamispaikkana kasvaa.

Vuosikertomuksen etusivulle tutkimuksen esittelyyn.