Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Avainluvut

Rahoituksen tunnusluvut

   2013 2012 2011 2010 2009
Korkokatekerroin 3,1  2,8 2,7 3,0 2,7
Keskimääräinen laina-aika, v. 2,5  2,7 3,1 3,2 2,4
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika, v. 2,3  1,9 2,2 2,2 1,8
Keskikorko, % 3,2  3,4 4,0 3,8 3,7
Korkoriskin suojausaste, % 79  72 77 84 65
Omavaraisuusaste, % 41  40 38 39 37

Konsernin tunnusluvut

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
Liikevaihto, M€ 264,3 264,6 248,2 232,1 237,2
Liikevoitto, M€ 153,0 210,51) 209,6 216,2 -13,3
Voitto ennen veroja, M€ 93,2 151,81) 134,0 157,7 -78,3
Operatiivinen kassavirta/osake, € 0,40 0,40 0,37 0,37 0,45
Osakekohtainen oma pääoma, € 4,64 4,451) 4,06 3,86 3,54
Tulos/osake, € 0,34 0,371) 0,39 0,40 -0,40
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,5 7,91) 7,7 7,9 -0,4
P/E-luku 10,16 9,711) 8,02 9,60 -6,79
Omavaraisuusaste, % 40,7 41,21) 37,9 39,0 37,3
Nettovelkaantumisaste, % 125,6 117,91) 134,9 128,7 140,9
Osinko, € 0,183) 0,17 0,16 0,15 0,12
Osinko tuloksesta, % 53,493) 45,861) 41,15 37,12 -29,83
Efektiivinen osinko, % 5,263) 4,72 5,13 3,87 4,40

 

EPRAn suosituksen mukaiset konsernin tunnusluvut

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€ 111,5 2) 111,91) 2) 75,4 74,0 67,4
EPRA Earnings per share (operatiivinen tulos/osake), € 0,39 2) 0,401) 2) 0,27 0,27 0,29
EPRA osakekohtainen nettovarallisuus, € 5,29 2) 5,201) 2) 4,84 4,59 4,18
EPRA Net Initial Yield (NIY) (alkutuotto), % 5,84 6,61 6,39 6,37 -
EPRA "topped-up" NIY (oikaistu alkutuotto), % 5,84 6,63 6,40 6,38 -

1) Vuoden 2012 luku oikaistu IAS 12 vapaaehtoisen laadintaperiaatteen muutoksen ja IAS 19 standardin muutoksen johdosta.

2) Vuonna 2013 Sponda on muuttanut EPRA-tunnuslukujen laskenta- ja esittämistapaa vastaamaan paremmin EPRA:n suositusta.
Vuoden 2012 tunnuslukuja on oikaistu muutoksen johdosta. Suurin muutos aiheutui sijoituskiinteistöihin liittyvistä laskennallisista veroista.

3) Hallituksen esitys