Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Kiinteistöomaisuus

Spondan sijoituskiinteistöt yhteensä 1.1.−31.12.2013, M€

  Yhteensä

Toimisto-

kiinteistöt

Kauppa-

keskukset

Logistiikka-
kiinteistöt

Kiinteistö-

kehitys

Venäjä
Vuokratuotot 256,7 145,0 43,9 38,7 0,4 28,6
Ylläpitokulut -71,4 -39,3 -10,7 -12,9 -1,8 -6,8
Nettovuokratuotot 185,3 105,8 33,2 25,9 -1,3 21,8
             
Sijoituskiinteistöt 1.1.2013 3 261,3 1 705,7 736,7 414,4 135,1 269,4
Aktivoidut korot 2013 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Hankinnat 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Investoinnit 36,6 26,3 2,7 1,7 4,7 1,2
Siirrot segmenttien välillä 0,0 9,6 0,0 20,7 -30,3 0,0
Myynnit -31,9 -19,7 0,0 -2,5 0,0 -9,7
Käyvän arvon muutos -16,1 4,2 1,9 -7,8 -1,4 -13,1
Sijoituskiinteistöt 31.12.2013 3 253,3 1 729,4 741,3 426,5 108,2 247,8
             
Käyvän arvon muutos % -0,5 0,2 0,3 -1,9 -1,0 -4,9
             

Painotettu laskennassa käytetty

keskimääräinen tuottovaatimus-%

6,7 6,5 5,6 8,2 0,0 9,6

Painotettu laskennassa käytetty

keskimääräinen tuottovaatimus-% Suomi

6,5          
             
Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon 22,6 17,9 2,7 1,7 0,0 0,3
Kiinteistökehitys 14,0 8,4 0,0 0,0 4,7 0,9
Uushankinnat 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Myynnit -31,9 -19,7 0,0 -2,5 0,0 -9,7
Investoinnit yhteensä 7,8 9,7 2,7 -0,8 4,7 -8,5

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetyt tuottovaatimukset 31.12.2013, %

  Ydinkeskusta Muu Helsinki Espoo/Vantaa Muu Suomi Venäjä
Toimisto- ja liiketilat ,% 5,6 6,2 8,4 7,1 9,5
Logistiikkatilat, %   8,1 8,0 11,3 11,0

Kauppakeskusten keskimääräinen tuottovaatimus oli 5,6 prosenttia.

 

 Herkkyysanalyysi

Sijoituskiinteistökannan käyvän arvon muutos, M€ ja %

    -10 %  -5 %  0 % 5 %  10 % 
   

Muutos,

M€

Muutos,

%

Muutos,

M€

Muutos,

%

M€

Muutos,

M€

Muutos,

%

Muutos,

M€

Muutos,

%

Tuottovaatimus 332 10,6 157 5,0 0 -143 -4,6 -272 -8,7

Vuokratuotot

(sopimusvuokrat)

-85 -2,7 -43 -1,4 0 42 1,3 84 2,7
Hoitokulut 85 2,7 42 1,3 0 -43 -1,4 -86 -2,8

Taloudellinen käyttöaste

(1. laskentavuosi)

-25 -0,8 -13 -0,4 0 12 0,4 24 0,8

Herkkyysanalyysi on tehty laskemalla Suomen sijoituskiinteistöt massalaskentana 15 vuoden ja Venäjän kiinteistöt 10 vuoden kassavirtalaskelmalla.

Muutokset tuottovaatimuksiin ja taloudellisiin käyttöasteisiin on laskettu keskimääräisille luvuille. Analyysiin sisältyy vain kassavirtaa tuottovat sijoituskiinteistöt.