Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2013 oli Spondalle tuloksellisesti tasainen. Vertailukelpoiset nettotuottomme kasvoivat, ja toimistotilojen vuokrausasteen osalta pärjäsimme markkinoita paremmin. Kiinteistökantamme taloudellinen vuokrausaste säilyi lähes vuoden 2012 tasolla. Tavoitteiden toteutumisesta saamme kiittää sekä osaavaa henkilöstöämme että asiakkaitamme.

Keskittämisellä monipuolisempia vaihtoehtoja asiakkaille

Vuoden merkkipaaluja oli strategiamme uudistaminen syksyllä. Uusi strategia auttaa meitä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja niissä viime vuosien aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Meidän täytyy ymmärtää, millaista toimistotyö on tulevaisuudessa, millaisia tiloja työn tekemiseen tarvitaan ja miten kauppakeskusten rooli kehittyy. Uusi strategia antaa Spondalle yhä paremmat edellytykset toimia alan edelläkävijänä.

Keskitymme jatkossa vahvemmin toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöjen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Näillä alueilla olemme jo entuudestaan merkittävä toimija, ja keskittymällä vahvuuksiimme pystymme tarjoamaan asiakkaille enemmän ja monipuolisempia vaihtoehtoja.

Taloudellinen vuokrausaste säilyi vakaana

Spondan tavoite on olla johtava kiinteistösijoitusyhtiö Helsingin ja Tampereen keskustojen prime-alueilla. Merkittävin saavutuksemme vuonna 2013 oli taloudellisen vuokrausasteen säilyttäminen lähes edeltävän vuoden tasolla tilanteessa, jossa markkina on kulkenut päinvastaiseen suuntaan. Toimistomarkkinoilla nähtiin jopa ilahduttavaa piristymistä loppuvuodesta. Kauppakeskusten vuokrausaste laski hieman ja logistiikkakiinteistöjen säilyi ennallaan.

Uusi kiinteistökehityshanke Ilmalaan

Vuoden merkittävimpiä tapahtumia oli joulukuussa 2013 tehty päätös uuden kiinteistökehityshankkeen aloittamisesta keväällä 2014. Sponda rakennuttaa Sweco Oy:n käyttöön toimistokiinteistökokonaisuuden Ilmalaan erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien äärelle. Matalaenergiakohteelle haetaan kansainvälistä LEED-ympäristösertifiointia. Vuoden aikana Helsingin ydinkeskustassa valmistui monivuotinen Citycenter-kauppakeskuksen saneeraus ja Ruoholahdessa Talentum Oyj:n käyttöön rakennettu toimistotalo. Ruoholahdessa aloitimme myös toimistotalon laajan remontoinnin Sanoma Magazines Finland Oy:n ja Sanoma Pro Oy:n käyttöön.

Laatu ja ympäristöasiat kilpailuetuna

Kiinteistökannan lisääminen ja kehittäminen strategisilla alueilla vastaa toimitiloja etsivien asiakkaiden tarpeisiin, sillä keskeisillä paikoilla sijaitsevat kiinteistöt ovat kysyttyjä. Yhdenmukaiset ja laadukkaat palvelumme tukevat asiakkaitamme heidän päivittäisessä toiminnassaan ja antavat heille mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaansa. Vuokranantajana Spondalla on esimerkiksi valmiudet auttaa asiakasta toimitilan energia- ja ympäristötehokkuuden kehittämisessä. Kaikki nämä tekijät lisäävät kilpailuetuamme.

Vuosi 2014 lupaa hidasta positiivista kehitystä

Vuonna 2014 konsernin kiinteistöjen taloudellisen vuokrausasteen arvioidaan pysyvän vuoden 2013 tasolla. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana vuokrausasteen odotetaan kuitenkin hieman laskevan. Näkymä perustuu Suomen talouden hitaaseen positiiviseen kehitykseen sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin päättyviin vuokrasopimuksiin.

Vuoden 2014 vertailukelpoisten nettotuottojen arvioidaan olevan vuoden 2013 nettotuottojen tasolla. Näkymän perusteena on alkuvuoden 2014 arvio vuokrien ja vajaakäytön kehittymisestä Spondan kiinteistökannassa.

Haluan kiittää osakkeenomistajiamme luottamuksesta yhtiötämme kohtaan ja asiakkaitamme hyvästä kumppanuudesta. Kiitos myös ammattitaitoiselle henkilöstöllemme, jonka avulla saavutimme tasaisen tuloksen erittäin vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.

Kari Inkinen

toimitusjohtaja
Sponda Oyj