Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Vuosi 2013 lyhyesti

Vuosi 2013 oli Spondalle tuloksellisesti tasainen. Kiinteistöjen taloudelliselle vuokrausasteelle ja vertailukelpoiselle nettotuotoille asetetut tavoitteet saavutettiin. Toimistotilojen vuokrausasteen osalta Sponda pärjäsi markkinoita paremmin. Strategiuudistuksen päätavoitteina ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen ja keskitetympi kiinteistöomistaminen.

Spondan liikevaihto vuonna 2013 oli 264,3 miljoonaa euroa (2012: 264,6) ja nettotuotot 190,9 miljoonaa euroa (192,2). Nettotuottoja alensivat kiinteistöjen myynnit.

Haastavasta markkinasta huolimatta Spondan taloudellinen vuokrausaste säilyi lähes vuoden 2012 tasolla. Vertailukelpoiset nettotuotot kasvoivat hieman, kun huomioon otetaan myytyjen kiinteistöjen vaikutus, noin 2,3 miljoonaa euroa.

Vuonna 2013 strategiaa tukevia myyntejä tehtiin 33,1 miljoonalla eurolla. Kiinteistöjen myynneillä rahoitettiin investointeja.Yhtiön omavaraisuusaste pysyi vakaana.

Kesäkuussa Sponda lunasti takaisin alun perin 130 miljoonan euron hybridilainasta jäljellä olevan 92,8 miljoonaa euroa ja lokakuussa yhtiö laski liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joulukuussa 2013 Sponda allekirjoitti yhteensä 250 miljoonan euron luottojen jatkosopimukset.

Sponda uudisti strategiaansa

Sponda uudisti strategiaansa syyskuussa 2013. Strategian päätavoitteina ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen, aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen sekä kannattava kasvu.

Muutoksen myötä Sponda suunnittelee Venäjä- ja Kiinteistörahastot -liiketoiminnoista luopumista sekä koko logistiikkakiinteistöportfolion ja Turun kiinteistöomistuksen myyntiä. Strategia toteutetaan 3-5 vuodessa, jotta myytävistä kohteista saadaan paras mahdollinen hinta markkinatilanne huomioon ottaen. Toiminnoista vapautuva pääoma sijoitetaan uusien kiinteistöjen ostoon ja kiinteistökehitykseen Spondan päämarkkinoille Helsinkiin ja Tampereelle.

Jatkossa Sponda keskittyy vahvemmin toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöjen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Spondan liikevaihto vuonna 2013 oli 264,3 miljoonaa euroa.